Poslanecká sněmovna jednomyslně schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek v původním znění. Novela omezí plýtvání s veřejnými penězi, sníží byrokracii a zjednoduší zadávání veřejných tendrů. Dále přinese významné změny v oblasti veřejných IT zakázek, zefektivní vnitřní chod státu a zlepší vyjednávací pozici s dodavateli.

Novela také sníží administrativní zátěž prostřednictvím digitalizace. Senát požadoval zvýšení limitů u malých zakázek a úpravu týkající se střetu zájmů. Na tyto problémy se zaměřuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

tisková zpráva