Praha, 21. října 2020 – Důrazný písemný apel od předsedy Pirátů Ivana Bartoše dnes obdržel ministr životního prostředí Richard Brabec. Jeho ministerstvo je totiž odpovědné za efektivní rozdělení evropských prostředků určených regionům zasažených útlumem těžby uhlí. Finance určené k nastartování udržitelného rozvoje v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji by měly směřovat zejména do malých a středních podniků. Ve skutečnosti ovšem vláda hodlá dle informací z médií navrhnout evropským orgánům, aby značnou část těchto prostředků získaly největší společnosti. Přidělením více jak 6 miliard korun Lovochemii z koncernu Agrofert by navíc s vysokou pravděpodobností došlo k porušení evropského finančního nařízení ke střetu zájmů a českého zákona o střetu zájmů. Porušováním českých a evropských předpisů ke střetu zájmů se již zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu na základě trestního oznámení čítajícího 58 příloh, který koncem minulého roku podali pirátští analytici a senátor Lukáš Wagenknecht.

Ministerstvo životního prostředí je takzvaným řídícím orgánem pro hospodárné přerozdělení prostředků z evropského fondu určených pro regiony postižené těžbou fosilních zdrojů. Ministr Richard Brabec, dřívější ředitel společnosti Lovochemie z koncernu Agrofert, nese dnes odpovědnost za to, že Lovochemie by měla nyní získat přes 6 miliard z fondu. Evropské i české předpisy přitom zakazují přidělování dotací společnostem ovládaných členem vlády.

„Ve svém dopise jsem ministra Brabce důrazně upozornil, že nese odpovědnost za případné přidělení těchto prostředků v rozporu s evropskými a českými předpisy ke střetu zájmů. Koncern Agrofert nemůže být privilegovaným podnikem na úkor poctivých podnikatelů. Pravidla musí platit pro Agrofert stejně jako pro malou firmu nebo běžného občana. Postup ministerstva je zcela absurdní. Odpovědnost v této věci nese kromě Ministerstva životního prostředí také Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj,” upozorňuje předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Přímo na stránkách Evropské komise je už v úvodu uvedeno, že tyto prostředky jsou určené zejména pro malé a střední podniky či podporu nových podniků. Pravidla sice připouští přidělení těchto prostředků rovněž velkému podniku, nicméně rozhodně nepředpokládají upřednostnění velkých koncernů. Na přidělování dotací velkým koncernům na úkor malých podniků opakovaně upozornilo rovněž NKÚ,” komentuje situaci analytik Pirátů Janusz Konieczny.

„Nesmíme připustit, aby peníze na obnovu našeho kraje skončily u korporací, které podporu nepotřebují, jen proto, že jsou součástí klientelistických struktur napojených na současnou vládu. Investice musí putovat do rozvoje veřejné infrastruktury, ne do kapes oligarchů, jejichž vliv do velké míry problémy kraje zapříčinil,” dodává poslanec Pirátů za Ústecký kraj František Navrkal.