Praha, 31. května 2021 – V Česku je dvojí metr při vymáhání neoprávněně přidělených dotací. Zatímco u pochybení běžných podnikatelů neváhají úřady přistoupit k trestním oznámením, u Argofertu je tomu naopak. Stát místo vymáhání peněz daňových poplatníků angažuje právníky a úředníky na obranu koncernu. K tomuto závěru dospěl pirátský analytický tým po analýze podrobné zprávy o korekcích evropských dotací, kterou před časem předložilo Ministerstvo financí. „Ministerstva se nedávno rozhodla proplatit dotaci společnosti z koncernu Agrofert, ačkoliv Evropská komise prokázala její rozpor se zákonem o střetu zájmů. Český stát má následně dokonce v úmyslu zažalovat Evropskou komisi u Soudního dvoru EU. To je nepřijatelné. Pokud by Piráti byli součásti příští vlády, budou usilovat o to, aby si všichni podnikatelé byli před zákonem rovni,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Ivan Bartoš již třikrát vyzval úřady a ministerstva, aby dodržovala evropské a české předpisy ke střetu zájmů. Naposledy tak učinil po zveřejnění definitivně finálního auditu Evropské komise ke střetu zájmů.

„Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a vedení státního podniku Lesy ČR a Čepro se ohledně Agrofertu tradičně vymlouvaly. V současné chvíli jsou úřady povinny vymáhat po Agrofertu nejenom 155 milionů korun uvedených v auditu Evropské komise, ale rovněž všechny ostatní dotace a zakázky, které jsou v rozporu s předpisy ke střetu zájmů. Dle našich propočtů se jedná minimálně o 20 miliard korun. Je neakceptovatelné, aby tyto peníze platili čeští občané. Pokud český stát zažaluje v této věci Evropskou komisi, tak tím navíc utrpí naše reputace,” popsal Bartoš.

Analytik Pirátů Janusz Konieczny analyzoval celou řadu případů problematických dotací, aby určil, jak stát přistupuje k běžným podnikatelům.

„Regionální úřady spravující operační programy často neváhaly podat trestní oznámení v případě zjištění závažných pochybení. Tak tomu bylo například u stavby bobové dráhy v Němčičkách, kdy příjemce evropské dotace byl koncem minulého roku nepravomocně odsouzen a čelí řadě exekucí. Rovněž v kauze příjemce evropských dotací na rekonstrukci Hotelu Morava byly dvě osoby odsouzené za falšování dokumentů. V obou zmíněných případech Evropská komise vyměřila korekci a úřady se aspoň pokusily vymoci co nejvyšší možnou částku. Finanční korekce byly stanovené rovněž na projekty měst a obcí – například 4,5 milionů korun v případě projektu Zoo pěti kontinentů Zoologické zahrady Jihlava. Městu Litvínov byla zase udělena sankce 4 miliony Kč v případě rekonstrukce kulturního střediska Citadela,” popsal Konieczny.

Podle něj lze dohledat mnoho případů, kdy evropské prostředky byly vymáhány i od subjektů, které pravděpodobně neměly nekalé úmysly, ale například učinily chyby z nepozornosti.

„Tak tomu bylo u obce Železná, která rekonstruovala obecní úřad a vracet musela nejenom dotaci, ale rovněž penále a odvody. Své síly přecenil také známý herec Bolek Polívka, který se pokusil vybudovat hotel a restauraci. Nakonec úřady z jeho firmy vymohly zpět necelé 2 miliony korun. Státní úřady prokazatelně zcela jinak přistupují ke společnostem z koncernu Agrofert, od kterého prostředky nevymáhají. To byl jeden z důvodů, proč Piráti podali v roce 2019 trestní oznámení a do dnešního dne připojili již šest doplnění, a celkově tak policii doručili kolem sta příloh,” uzavřel analytik Pirátů.