Praha, 1. června 2020 – Podle informací poskytnutých vicepremiérem Janem Hamáčkem dnes Vláda ČR schválila legislativní návrh, který premiérovi Andreji Babišovi usnadňuje schovávat své vlastnictví Agrofertu a přijímat neoprávněně další dotace. Premiér má prokazatelně rozhodující vliv v koncernu Agrofert, který se může kdykoliv stát opětovně jediným majitelem. Toto zásadní mocenské postavení českého premiéra potvrdily všechny dosavadní nezávislé analýzy. Podle vládou schválené úpravy mají být za majitele fondů považováni správci fondů. Tyto funkce v případě svěřenských fondů Agrofertu plní premiérovi pobočníci.

„Jsem přesvědčen, že Vláda ČR si nemůže svévolně změnit mezinárodně platný termín jako patrně jediná země EU. Návrh navíc neposoudil Odbor kompatibility Úřadu vlády, který má za úkol dohlížet na soulad s evropskou legislativou. Z tohoto důvodu se pirátský analytický tým obrací na nezávislé experty v oblasti evropského práva s žádostí o jejich odborný názor s ohledem na soulad s evropskou směrnicí proti praní špinavých peněz. V téže věci se zároveň obrátíme na Parlamentní institut s žádostí o posouzení kompatibility,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Současné zákony zakazují společnostem z koncernu Agrofert získávat dotace či veřejné zakázky z důvodu střetu zájmů premiéra. Andrej Babiš nicméně asi usoudil, že svůj střet zájmů potvrzený dvěma audity Evropské komise vyřeší přizpůsobením si zákonů k obrazu svému. Své správce svěřenských fondů může pan premiér odvolat, pokud nehájí jeho zájmy. Prokazatelně se nejedná o osoby s rozhodujícím vlivem, což potvrdil i audit Evropské komise,” dodává Bartoš.

„Vládní návrh musí být posouzen z hlediska souladu s evropskou legislativou. Je nanejvýš podezřelé, že se tomuto kroku vláda vyhýbá. Problematice střetu zájmů se věnujeme dlouhodobě a tuto záležitost konzultujeme s českými i zahraničními experty. Doufám, že budou ochotní sdělit svůj názor i v této závažné situaci. O tom, v čí prospěch byl návrh zákona psán, také hodně vypovídá, že ho nepodpořili členové vlády za ČSSD, ale pouze za hnutí ANO,” popisuje pirátský poslanec František Navrkal.

„České republice hrozí sankce, neboť rejstřík skutečných majitelů se teprve projednává na vládě, ačkoliv měl vejít v účinnost nejpozději v lednu 2020. Vláda ČR se bohužel nedrží směrnice proti praní špinavých peněz a soustředí se na hájení zájmů Agrofertu, nikoliv ČR, což způsobuje, že nepůsobí jako důvěryhodný partner v rámci EU,” komentuje senátor zvolený za Piráty Lukáš Wagenknecht.

Andrej Babiš je současně zakladatelem i beneficientem svěřenských fondů spravujících majetek Agrofertu. Další pozice v tomto fondu zastává jeho manželka či například jeho právník. Premiér má v této věci tedy zásadní postavení, což potvrdili všichni doposud oslovení nezávislí experti. Premiér je proto skutečným majitelem koncernu Agrofert. Prokázal to například audit Evropské komise, výpis ze slovenského rejstříku skutečných majitelů, nezávislá analýza JUDr. Viktora Rossmanna a Mgr. Anny Dolejské, analýza právníků Evropské komise i analýza pirátského analytického týmu.