Praha, 5. února 2018 – Vláda v návrhu stanoviska k novele zákona o registru smluv uvádí, že novelu zákona, která přikazuje ČEZ a dalším státem vlastněným společnostem zveřejňovat smlouvy, nepodpoří. Tento postoj je přitom v rozporu se samotným programovým prohlášením vlády.

Na začátku ledna předložila skupina pirátských poslanců novelu zákona, která ruší výjimku pro společnost ČEZ a další státem vlastněné společnosti z povinnosti zveřejňovat smlouvy. Účelem je, aby veřejnost měla přístup k informacím o hospodaření s veřejnými prostředky. Zprůhlednění hospodaření státem vlastněných firem je jednou z dlouhodobých priorit Pirátů. K této prioritě se veřejně přihlásila také menšinová vláda ANO v programovém prohlášení. Osobně ji podpořil také Andrej Babiš ve vystoupení na plénu Poslanecké sněmovny během jednání o důvěře vládě.

„Piráti předem projednali obsah navrhované novely zákona, a to i se zástupci poslaneckého klubu hnutí ANO, mezi nimiž byl i předseda Andrej Babiš. Na tomto jednání hnutí ANO vyslovilo návrhu svou jednoznačnou podporu. Jediní, kdo od počátku vystupovali proti zrušení výjimek pro ČEZ a další státem vlastněné společnosti, byli zástupci KSČM,“ popisuje průběh jednání předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Vláda v aktuálním návrhu stanoviska uvádí, že obecně podporuje snahu Pirátů o transparentní fungování veřejné správy. Kontrolu ČEZu a dalších státem ovládaných společností občany však odmítá se zdůvodněním, že takovouto úpravu by měla zpracovat vláda sama. Jedním dechem dále dodává, že transparentnost fungování těchto firem nesmí být na překážku jejich tržním zájmům. Zdůrazňuje, že průhledné hospodaření, zajištěné mimo jiné zveřejňováním smluv, není samo o sobě pro vládu důvodem, aby ohrozila zisky těchto společností.

„Je zcela evidentní, že pouze veřejná kontrola činnosti státem vlastněných společností povede k větší efektivitě jejich hospodaření. Jediní, kdo se mohou obávat ohrožení zisků, jsou osoby nelegitimně profitující ze současného netransparentního stavu. V situaci, kdy jsou veškeré kontrakty utajované, nemá občan šanci zjistit, kam a proč tečou jeho peníze. Vláda ANO tak dokazuje, že její slib transparentnosti byl pouze vábnička na voliče. Opět se postavila za zájmy skupin parazitujících na státních firmách. Požadavek občanů na průhlednost veřejné správy a činnosti státem vlastněných společností prostě smetla ze stolu,” komentuje postoj současné vlády v demisi předseda Pirátů Ivan Bartoš.