Praha, 25. června 2020 – Dnešní kulatý stůl k reformě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže spolupořádaný pirátským místopředsedou Vojtěchem Pikalem vedl k závěru, že je nezbytné zavedení jednoinstančního rozhodování nebo transparentního výběrového řízení na předsedu úřadu. Na hlavních bodech reformy se shodli všichni přítomní političtí zástupci. Akce pořádané v Senátu se zúčastnili zástupci poslaneckých klubů, Senátu, vlády i neziskových organizací.

Vojtěch Pikal po skončení akce uvedl: „Vláda ustanovila pracovní skupinu pro reformu ÚOHS, která v září představí paragrafové znění. V současné době se ÚOHS potýká nejen s korupčními kauzami bývalých členů rozkladové komise a samotného předsedy, ale také s dlouhodobě nevyhovující kontrolou veřejných zakázek. V případě přijetí reformy bude úřad transparentnější, zajistí vhodnou podporu zadavatelům a bude efektivněji dohlížet nad zadáváním veřejných zakázek.“

Ve spolupráci s platformou Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International byly vytyčeny klíčové body reformy, mezi které patří oddělení antimonopolní části úřadu a sekce dohledu nad veřejnými zakázkami, zavedení jednoinstančního kolektivního rozhodování senáty složenými z odborníků, transparentní výběrové řízení na předsedu úřadu a zdůraznění podpůrné a metodické funkce úřadu pro zadavatele. Na výše zmíněných bodech se shodli zástupci Pirátů, ANO, KDU-ČSL, STAN a vlády, stejně jako na nutnosti podání formou poslaneckého návrhu za součinnosti s vládní legislativou. Tímto postupem bude možné reformu přijmout ještě v současném volebním období.