Praha, 18. října 2018 – Návrh senátorů na změnu dvoukolového volebního systému do Senátu na jednokolovou volbu dnes Senátem neprošel. Návrh, který měl zavést tzv. australský model založený na preferenčním hlasování, dokáže mnohem lépe vyjádřit preference voličů v jediném kole a tím šetřit jak náklady za pořádání druhého kola, tak i čas voličů. Odmítnutý návrh měl rovněž zajistit vyšší volební účast. Ta se nyní ve druhém kole pohybuje kolem 17 %. Australský model je preferovaný i Piráty, kteří po aktuálním odmítnutí Senátem budou připravovat vlastní poslanecký návrh. Již v březnu na toto téma uspořádali seminář za účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny ČR Vojtěcha Pikala a také řady politologů a právníků. Ti se shodli, že pro volby do Senátu je australský model použitelnou alternativou.

„Za hlavní přínos australského modelu považuji právě zvýšení volební účasti, která znamená zvýšení legitimity horní komory. Druhé kolo pro voliče často znamenalo řešit dilema, zda vůbec jít k volbám a volit menší zlo. To chceme změnit. Přijdeme tedy s vlastním poslaneckým návrhem. Vzhledem k tomu, že zefektivnění voleb a zrušení dvoukolové volby obsahuje i programové prohlášení vlády a hnutí ANO dvoukolovou volbu kritizuje ve svém programu, domníváme se, že návrh by mohl ve Sněmovně uspět. V takovém případě by zákon šel do Senátu v novém složení a mohl by tedy svůj postoj změnit,“

uvedl záměr Pirátů Vojtěch Pikal.

Výhody australského systému spočívají v minimalizaci ztracených hlasů. Volič má možnost očíslovat každého kandidáta dle preferencí. Pakliže v prvním sčítání získá jeden z kandidátů přes 50 % preferencí, vyhrává. Pokud se tak nestane, pokračuje se vyřazením kandidáta s nejmenším počtem prvních preferencí a přerozdělí se druhé preference z lístků, kde je vyřazený kandidát označen jako první. Takto se postupuje, dokud jeden z kandidátů nezíská většinu. Fakticky se jedná o jednokolový systém, který ale dokáže počítat s preferencemi tak, jako kdyby se konala vícekolová volba. Ačkoliv je systém v českých podmínkách nový, je pro voliče srozumitelný. Dokonce je výrazně jednodušší než např. volební systém používaný v komunálních volbách.