„Ve chvíli, kdy lidé narazí na nepoctivého advokáta či advokátku, kterému svěří své peníze, a on si s nimi následně libovovolně nakládá ve svůj prospěch a vylepšuje si jimi životní styl, je to pro klienty pochopitelně zcela zdrcující. Stát bohužel poškozeným v tuto chvíli nijak nepomáhá a vymahatelnost je většinou mizivá. Škoda pro klienty přitom čítá za posledních patnáct let až více než 1 miliardu korun,” nastínil Jakub Michálek na semináři.

Na tom promluvila také senátorka Hana Kordová Marvanová – iniciátorka změny zákona o advokacii, kterou nyní projednává Parlament, advokáti Mgr. Jiří Kučera a JUDr. Martin Kryl, zástupci ministerstva spravedlnosti, České advokátní komory a České bankovní asociace. O své osobní příběhy se podělili i poškození klienti kauz advokátky Sukové a Century 21.

„Lidé, kteří se stali obětmi tohoto bílého místa v systému, sdíleli v průběhu semináře naprosto fatální osobní příběhy. Příběhy o upadnutí do exekucí a dluhů, úmrtí člena rodiny v důsledku agresivního nádoru způsobeného stresem. O tom, jak celou rodinu zachránila od života na ulici jen možnost nastěhovat se do jednoho pokoje k prarodičům. Nebo o tom, jak rodina s několika malými dětmi, pečující o příbuzného s postižením přišla kvůli advokátovi o veškeré své i rodinné úspory. Právě tyto případy a roky trvající nemožnost dobrat se náhrady nasvicují, jak je nutné zákon opravit. Není možné, aby mohli advokáti nadále vybírat peníze svých klientů v hotovosti, užívat si života v blahobytu a dál ničit životy celých rodin. Jako Piráti rozhýbeme, aby se tento problém řešil,” okomentoval Michálek nutnost pro legislativní úpravy zákona. Byť totiž takové jednání předpisy České advokátní komory zakazují, nikdo jej dostatečně nekontroloval a zákon to nijak neřešil.

„Je to obrovská mezera v našich zákonech, která umožňuje, aby se lidem, kteří prodávají nebo kupují nemovitost, ztratily milionové částky. Jsem přesvědčená, že toto se musí změnit! Doufám proto, že poslanci a senátoři podpoří změnu, kterou ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti České republiky a dalšími institucemi připravujeme. Za posledních deset let bylo takových kauz mnoho a jejich škoda činí celkem až 1 miliardu korun. To ukazuje na systémové selhání. Aby se to už nikomu nestalo, iniciovala jsem změnu zákona o advokacii, kterou nyní projednává Parlament. Advokát totiž není pojištěn na zpronevěru, takže když peníze zpronevěří, ručí za to jen on sám. Pokud ovšem peníze už nemá, klienti nic nedostanou,” dodala senátorka Hana Kordová Marvanová, která společně s kolegy předložila návrh legislativních úprav, který současný neutěšený stav narovnává. Přijetí tohoto zákona budou prosazovat i Piráti.

Mezi aktuální hlavní systémové problémy neregulace advokátních úschov patří například to, že advokát má plný přístup k penězům, se kterými může libovolně nakládat. Kromě toho zcela chybí možnost kontroly nad tímto systémem a notifikace o pohybu na účtu přichází až po zneužití prostředků a nijak klienta nechrání. Reforma současného systému by tak měla přinést ochranu občanů a firem, přispět k prevenci praní špinavých peněz a v důsledku toho i k obnovení důvěry v advokátní úschovy i v advokáty jako takové.