Praha, 30. listopadu 2018 - Vládní úředníci navrhli, aby vláda na svém pondělním jednání zaujala nesouhlasné stanovisko k návrhu zákonů z pera Pirátů, který by odkryl skutečné vlastníky firem žádajících o peníze z veřejných rozpočtů. Ve zdůvodnění však vládní úředníci nedokázali rozumně vysvětlit, proč jsou proti zprůhlednění toku peněz daňových poplatníků.

Vláda proti návrhu argumentuje například tím, že by zvýšil administrativní zátěž. Takový argument však neobstojí. Do evidence skutečných vlastníků se přistupuje elektronicky a pro průměrného úředníka to bude práce na pět minut. Navíc lze tento postup snadno automatizovat.

„Skutečný příjemce veřejných prostředků musí být dohledatelný. Jinak hrozí pokračování řady závažných kauz. Právě anonymita příjemců veřejných prostředků vedla k pádným pochybnostem, zda si vlivové skupiny a politici sami nepřihrávají peníze. Považuji za absurdní, že u veřejných zakázek se konečný vlastník dohledává už dnes, zatímco u dotací to vláda považuje za nepřijatelné,”

uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, podle něhož je problém rovněž v tom, že evidence skutečných vlastníků firem je poloprázdná a veřejnosti nepřístupná. K návrhu ho původně inspirovali zástupci Ministerstva financí ČR, kteří na tento problém upozornili.

Podle Pirátů je klíčové, aby příjemci dotací v evidenci skutečných majitelů jasně deklarovali, kdo je opravdovou ovládající osobu firmy nebo koncernu, aby dotace nedostávaly osoby, které o jejich přerozdělování zároveň rozhodují či na ně mají bezprostřední politický vliv.

„Je bohužel smutnou realitou, že někteří jdou do politiky proto, aby měli kontrolu nad tokem peněz daňových poplatníků do svých firem a v důsledku tedy do soukromých kapes. Asi není překvapením, že současná Babišova vláda o zprůhlednění nestojí,” uzavřel Michálek.