New York, 15. července 2019 – Pirátská předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová se od úterý 9. června účastní konference OSN k tématu udržitelného rozvoje. Hlavním cílem konference je přezkoumání plnění pěti vybraných globálních cílů udržitelného rozvoje. „Velká pozornost je věnována cíli světové ochrany klimatu a nutnosti urgentní globální akce v boji proti klimatické změně i vyrovnání se s jejími dopady,“ shrnuje Balcarová.

„Delegáti jednotlivých zemí ve svých proslovech kladou důraz především na financování nezbytných opatření v souvislosti se změnou klimatu. Diskutuje se rovněž o potřebě omezit prohlubování sociálních nerovností, které změna klimatu přináší,“ komentuje Dana Balcarová, která se zaměřuje na financování ochrany klimatu a dodává: „Ze světového pohledu je třeba se na financování změn souvisejících s měnícím se klimatem dívat ze dvou úhlů – co je třeba vykonat ve vyspělých zemích a jak podpořit rozvíjející se země.“

Vyspělé země podle Balcarové potřebují část svých rozpočtů alokovat na adaptaci na probíhající projevy globální změny klimatu a také na investice do nastavení uhlíkově neutrální ekonomiky. Věří, že je nutné peníze investovat do úspor energie, na inovace a vývoj nových technologií, do budování infrastruktury a podpory rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

„Svět musí spolupracovat. Krach společného celosvětového přístupu by přinesl lidstvu hrozbu nejčernějších scénářů. I proto jsem ráda, že na konferenci zazněla mnohá povzbudivá prohlášení. K závazkům Pařížské dohody se zde přihlásila Čína i Rusko. Některé státy pak deklarovaly silnější závazky, než které pro ně vyplývají z mezinárodních dohod – například Finsko chce bezuhlíkové ekonomiky dosáhnout už v roce 2035 a Švédsko hlásá ‚zero carbon‘ dokonce už do roku 2024,“ uvádí Balcarová.

Piráti přistupují k tématu ochrany klimatu s velkou odpovědností a na září v čele s Balcarovou připravují odborný seminář o financování klimatických opatření, na kterém vystoupí mj. experti z OECD a Evropské komise. Na seminář pozvou poslance, senátory, zástupce ministerstev a další klíčové hráče v oblasti ochrany klimatu. „Doufám, že se česká debata přesune na skutečně praktické otázky, které klimatická změna přináší,“ uzavírá Balcarová z jednání OSN.

Vše o fóru OSN k udržitelnému rozvoji