Praha, 23. července 2019 – Ústavní soud dnes rozhodl, že ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebude vypuštěn paragraf, který umožňoval několika vybraným stavbám projít schválením bez standardního procesu posouzení vlivu na životní prostředí. Ústavní soud ve svém nálezu vycházel z toho, že u dotčených staveb již posouzení vlivu na životní prostředí proběhlo, byť podle starých pravidel. Zdůraznil však také, že dotčená veřejnost má stále právo bránit se u soudu.

„Vliv na životní prostředí, kvalitu života, a tedy i zdraví, je nutné posuzovat u všech staveb bez rozdílu. Argument, že by účast veřejnosti posouzení významně prodlužovala, není relevantní. Snahu vyloučit veřejnost z rozhodování sleduji již mnoho let a postupně se tento negativní proces daří do naší legislativy vpašovávat. Cenou je pak okleštění práv občanů a současně nižší ochrana životního prostředí a zdraví obyvatel v daném území. Piráti vždy prosazují právo obyvatel podílet se na rozhodování o kvalitě života,“ uvádí pirátská předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.

Vláda v roce 2016 vložila do zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon o EIA) paragraf, který umožnil u vybraných staveb – tzv. prioritní dopravní záměry – odlišný postup posouzení vlivů na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí pro tyto stavby pouze vydá nové závazné stanovisko k vlivu na životní prostředí a vynechá fázi oznámení záměru, zjišťovací řízení, předložení dokumentace, chybí rovněž zpracování posudku, nedojde na vyjádření veřejnosti, dotčených orgánů a územních samosprávných celků ani na veřejné projednání.

Podle krajského soudu v Ostravě, který návrh na zrušení sporného paragrafu 23a předal Ústavnímu soudu, postrádá zákon obecnost, protože se vztahuje na předem vyjmenované stavby a znemožňuje účast veřejnosti na projednání vlivu na životní prostředí. Ústavní soud se s těmito argumenty neztotožnil, poukázal ale na výjimečnost celého případu – jde o několik málo staveb, u kterých již nějaké posouzení proběhlo a byly v pokročilé fázi přípravy. Rozhodnutí nebylo jednomyslné. Podle soudce Ludvíka Davida by pro vylučování veřejnosti z podobných řízení měla platit přísnější pravidla.