Praha, 4. října 2019 – Premiér Andreje Babiš tvrdí, že Česká pošta má být od roku 2021 zisková a nabídnout moderní služby bez redukce poboček. Zároveň sníží počet míst o 7 tisíc. Protože největší státní podnik dosud nedokázal zajistit bezpečné fungování datových schránek, které jsou v provozu od roku 2009, ani vyřešit personální problémy, obávám se, že dnes představené plány jsou jen pokračováním marketingové kampaně vlády. Základem správného fungování pošty pro občany musí být zkvalitnění stávajících základních služeb a opuštění nesmyslných konceptů.

S generálním ředitelem Knapem, který se zúčastnil dnešní tiskové konference spolu s premiérem Babišem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem, jsem měl možnost situaci i plány několikrát probírat osobně, ale i na jednání sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému předsedám. To, že má Česká pošta vážné problémy si její vedení uvědomuje delší dobu a snaží se je adresovat. Českou poštu zároveň nepřiměřeně zatěžuje vysoká fluktuace zaměstnanců, což dnes uvedl i ředitel Knap. Tu výrazně umocňuje chronické přetěžování zaměstnanců nesmyslnými úkony a osobními plány, do nichž patří prodej losů, nabízení finančních služeb nebo distribuce reklamních letáků, na což jsme upozornili již na začátku roku 2018 v souvislosti s výběrovým řízením na generálního ředitele České pošty.

Jednou z příležitostí, jak služby pošty zkvalitnit, byl projekt Pošta partner, který měl umožnit provozování poboček obcemi nebo soukromými subjekty. Tím by mohla být zachovaná síť poboček. Bohužel přísná pravidla programu a pouhých 14 tisíc korun měsíčně za měsíční provoz se ukázaly jako nedostatečná motivace. Diskutuji proto s manažery projektu Pošta partner i se starosty o nedostatcích stávajícího nastavení a věřím, že koncepční změny jsou již v pohybu. Na zasedání sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v Kyjově jsme tento týden přijali usnesení, které vyzývá Českou poštu, aby v projektu řešil zajištění zástupnosti například v případě nemoci úředníka Pošta Partner, ale i valorizaci odměny, neboť v tuto chvíli dodatečné náklady nesou stále obce, které se rozhodly do programu vstoupit.

Prioritami tak zůstávají na jedné straně výrazná zlepšení stávajících služeb, rozšíření služeb v oblasti doručování a zvyšování kvality Czech pointů, ale zároveň dodržování zákonných pauz zaměstnanců a ukončení provozu nesmyslných činností. To je základ, od kterého by se měla Česká pošta odrazit, aby se mohla plně věnovat digitalizaci a technologické modernizaci, která umožní efektivnější fungování doručovacích služeb očekávaných občany. Samoobslužné poštovní automaty jsou jedním, nikoliv však jediným řešením. Za uvedených podmínek bude následně možné postupné snižování počtu zaměstnanců provázené přechodem na automatizaci a robotizaci.