Lipnice nad Sázavou, 1. února 2018 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš vedl v uplynulých dvou dnech zasedání sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor, který má 24 členů, zahájil svou práci ve středu v Praze a následně se přesunul do Lipnice nad Sázavou. Jednání výboru se zúčastnili i viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková, ombudsmanka Anna Šabatová, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a nezávislý expert na eGovernment Michal Bláha.

Zasedání bylo dále koncipováno jako výjezdní, proto se poslanci ve středu v odpoledních hodinách přesunuli do objektu Poslanecké sněmovny PČR v Lipnici nad Sázavou, kde do večerních hodin řešili vznik podvýborů pro specifické agendy.

„Předložil jsme spolu s předsednictvem výboru návrh na založení čtyř specializovaných podvýborů s působností v oblastech veřejné správy, bytové politiky, cestovního ruchu a eGovernmentu. Do vedení podvýboru pro eGovernment za Piráty navrhuji pražského předsedu, poslance a IT specialistu Ondřeje Profanta, který má bohaté zkušenosti nejen z působení v opozičních lavicích pražského Magistrátu,“ komentoval předseda výboru a šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Dalším krokem při ustavení podvýborů bude výzva poslancům napříč Sněmovnou, aby v nich zvážili svou účast.

„Ideální by bylo, aby každá parlamentní strana nominovala do těchto podvýborů alespoň jednoho svého zástupce,“ uvedl Bartoš. Podvýbory fungují jako pracovní skupiny výboru a kromě plnění stanovené agendy se daleko detailněji zabývají danou problematikou, a to nejen v oblasti legislativy.

Druhý den výjezdního zasedání výboru byl věnován výměně informací a zvyšování kompetencí členů výboru. K jednání se připojila ombudsmanka Anna Šabatová s představením činnosti Úřadu veřejného zástupce práv v oblasti veřejné správy. Hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek poslancům prezentoval zkušenosti s projektem v oblasti informatiky a komunikačních technologiích ve svém kraji.

Důležitým tématem následné debaty bylo problematické čerpání 14 miliard korun z evropských dotací na vybudování rychlého internetu v ČR.

„Reálně hrozí, že se Česku nepodaří těchto 14 miliard vyčerpat. Problém byl historicky nejen v obstrukcích a přetahování mezi ministerstvy, ale také ve špatně nastavených kritériích pro žádosti o čerpání. Vláda chce nyní část peněz přesunout na nákup ICT či budování datových center, ale problém regionů i celé ČR je skutečně nedostatečná pevná síť. Chybějící infrastruktura brání rozvoji stávajících podniků v rámci průmyslu 4.0, ale i příchodu investorů v oborech a službách, kde vysokorychlostní připojení v místě tvoří naprostý základ,“ popisuje Bartoš.

Dalším hostem zasedání byl nezávislý specialista na oblast eGovernmentu Michal Bláha, který se podílel i na konceptu Digitální Česko a je také například autorem projektů Hlídač smluv. Poslancům představil několik základních konceptů eGovernmentu a jeho implementace ve Velké Británii v online prostředí gov.uk.