Současný systém nefunguje optimálně, evropské státy čelí řadě problémů souvisejícím s nárůstem ilegální migrace a z těchto problémů se snaží politicky profitovat populisté. Na druhé straně prchající lidé včetně dětí jsou nuceni volit nebezpečné cesty a umírají na moři. To je podle Pirátů potřeba změnit. Situace lze totiž řešit jenom společně, celoevropsky.

Do Evropy proudí statisíce migrantů, kteří často prchají před válkou či autoritářskou vládou jejich vlasti. Narozdíl od populistických politiků, kteří na tématu migrace sbírají hlasy založené na jimi rozdmýcháveném strachu, my přicházíme s konkrétními návrhy na reformy migračního systému. Migrace do zemí Evropské unie byla v loňském roce nejvyšší za posledních 7 let, není možné před ní dál schovávat hlavu do písku. Národní opatření jsou nedostačující, potřebujeme najít celoevropské řešení a my jsme připraveni přispět tím, co umíme jako Piráti nejlíp: racionální politikou postavenou na datech,” argumentuje Lipavský.

Podle europoslankyně Markéty Gregorové je třeba začít budovat efektivní celoevropské řešení založené na datech. “Náš přístup k migraci je realistický a racionální. Migrace tu je a bude. K jejímu řešení je potřeba spolupráce na celoevropské úrovni. Zároveň musíme volit vhodná řešení v závislosti na situaci, nevylévat s vaničkou dítě a nesměšovat jednotlivé problematiky uprchlictví, ilegální nebo legální pracovní migrace. V oblasti čelení ilegální migraci musí být hlavní důraz na prevenci a boj proti organizovanému zločinu a pašeráctví. V azylové politice upozorňujeme na závazky plynoucí z mezinárodního práva, odmítáme kvóty a požadujeme revizi dublinského systému. Jsme si také vědomi, že na na našem pracovním trhu chybí až 200 tisíc pracovníků. Apelujeme na jejich rychlou integraci, odstranění zbytečných byrokratických překážek a férové podmínky s důrazem na dodržování zákoníku práce.

Oba politici se shodli na tom, že migraci je třeba řešit komplexně. Není možné čekat, až se dají statisíce lidí do pohybu. Klíčové je zaměřit se také na řešení příčin, kvůli kterým lidé opouští své domovy. Hovořili například o tématu klimatické migrace a významu rozvojové spolupráce v této oblasti nebo o významu strategické komunikace ve výchozích zemích migrace. Zazněla také zmínka o statusu ukrajinských uprchlíků a a významu podpory Ukrajiny. “Kdyby padlo některé z velkých ukrajinských měst, daly by se další miliony uprchlíků do pohybu. I proto musíme podporovat Ukrajinu a pomoci zastavit ruskou agresi”, komentoval situaci s ukrajinskými uprchlíky Lipavský.