Zveřejňování smluv je velmi dobrou motivací uzavírat je tak, aby byly pro městské firmy výhodné. V Brně si to radní uvědomili ještě před přijetím zákona o registru smluv v poslanecké sněmovně. A už v létě 2015 se dohodli, že začnou zveřejňovat nejen smlouvy uzavřené městem, ale i smlouvy městem vlastněných obchodních společností. Vykostění zákona poslaneckou sněmovnou, provázené blamáží při hlasování a zapomínání vlastního programu, na této skutečnosti nic nezměnilo.

Jiří Ulip (Piráti), který byl v roce 2015 členem Rady města Brna, vzpomíná: “I když jsme se na transparentním přístupu k městským firmám shodli už při sepisování koaliční smlouvy, vyžádalo si převedení myšlenky do praxe poměrně komplexní debatu” a dodává: “jsem rád, že i díky této iniciativě byly městské obchodní společnosti na registr smluv velmi dobře připravené a můžeme se nyní pochlubit veřejnými smlouvami za čtyři miliardy.” Původní brněnský návrh počítal pouze se společnostmi, kde má Brno 100% vlastnický podíl. Po přijetí zákona o registru smluv se však připojily i Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a rychle se se smlouvami za 600 milionů staly jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů.

Vzhledem k množství smluv, které brněnské obchodní společnosti zveřejňují, se argumentace o poškození obchodních zájmů firem jeví jako neopodstatněná. To dokládá i fakt, že všechny městské společnosti i přes zveřejnění smluv zvyšují svoji ekonomickou kondici. “Už současné znění zákona o registru smluv připouští řadu výjimek, díky kterým firmy nemusí zveřejňovat například části smlouvy, které obsahují obchodní tajemství, nebo celkovou hodnotu zakázky, což jsou i pro obchodní korporace dostatečné obranné prostředky. Občané však mají nezpochybnitelné právo vědět, jak a s kým firmy ve veřejném vlastnictví obchodují,” komentuje situaci současný brněnský radní Tomáš Koláčný. Že zveřejňování smluv není problém, potvrzuje i člen představenstva Dopravního podniku města Brna Ivo Vašíček: “Byli jsme na zveřejňování připraveni ještě dříve, než přišel požadavek v podobě zákonu o registru smluv”.

Věříme, že senátoři upřednostní zdravý rozum před lobbistickými tlaky a postaví se proti vykostění registru, kterého se dopustili poslanci. Jestliže jen v Brně mají díky registru smluv občané přehled a kontrolu nad 4 miliardami korun z městských firem, v celé České republice to činí několik desítek, možná stovek miliard korun z veřejných financí. Přijetím “vykostěného” registru by se tyto miliardy ocitly mimo dohled veřejnosti. Česká republika by se tak v oblasti kontroly veřejných financí vzdálila západním zemím o řadu let zpět.

Kompletní přehled všech smluv městských firem je k dispozici zde.

<h3>Kontakt</h3>
  • Bc. Tomáš Koláčný - Radní města Brna pro oblast otevřenosti města e-mail: tomas.kolacny@pirati.cz, tel: +420 736 661 244
  • Mgr. Jiří Ulip - člen Zastupitelstva města Brna, dřívější Radní odpovědný za otevřenost e-mail: jiri.ulip@pirati.cz, tel: +420 776 845 776