Štrasburk, 17. února 2022 - Hračky na evropském trhu mají být bezpečnější a bez zdravotních rizik. Takový vzkaz vyslali Evropské komisi europoslanci, kteří hlasovali pro zprávu týkající se bezpečnosti dětských hraček. Evropští poslanci se shodli, že směrnice o bezpečnosti hraček z roku 2009 je zastaralá a potřebuje revidovat. Nová verze se má věnovat také novým hračkám, které jsou připojeny k Internetu.

„Děti jsou ti nejzranitelnější spotřebitelé. Musíme je dostatečně ochránit. Vzhledem k nárůstu e-commerce je ale zapotřebí taky zajistit, aby bezpečnostní požadavky splňovaly i hračky, které se prodávají na platformách on-line,” vysvětluje europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

„Zastaralá směrnice nereflektuje ani takzvané chytré hračky, které se připojují k Internetu. Potřebujeme revidovat současná pravidla, abychom ochránili osobní data a soukromí dětí. Jsou zde příklady kdy došlo k neoprávněnému sběru dat. Třeba u plyšových medvídků CloudPets od americké společnosti Spiral Toys bylo odhaleno více než 2,2 milionů nahrávek hovorů mezi rodiči a dětmi. Amazon i Walmart potom musely medvídky stáhnout z prodeje,” doplňuje Kolaja.

V České republice kontroluje bezpečnost hraček Česká obchodní inspekce. V roce 2020 zkontrolovala 2 767 modelů a u 979 z nich zjistila nedostatky. Jako nebezpečné vyhodnotila 9 modelů hraček. U těch se prokázalo vážné riziko z důvodu dlouhodobého styku s látkami, které mohou představovat zdravotní ohrožení organismu malých dětí. Právě přítomnost chemických látek v hračkách je problémem, na který zpráva Evropského parlamentu poukazuje.

„V Evropě se stále prodávají hračky s nebezpečnými chemickými látkami. Limitní hodnoty se liší v různých právních předpisech. Potřebujeme proto tato pravidla sjednotit a zajistit tak lepší vymahatelnost,” vysvětluje Kolaja.

Zpráva, která volá po revizi směrnice byla odhlasována ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů v prosinci minulého roku. Včera o zprávě hlasovalo plénum Evropského parlamentu ve Štrasburku.