Praha, 21. dubna 2021 – Pirátská poslankyně Lenka Kozlová dnes zaslala interpelaci ministrovi školství Robertu Plagovi a ministrovi zdravotnictví Petru Arenbergerovi. Žádá v ní zveřejnění plánu ohledně otevírání letních táborů a dalších volnočasových aktivit pro děti i mládež. Podle ní je potřeba, aby děti, rodiče či provozovatelé věděli, s čím mohou počítat. Tedy při jakých epidemiologických číslech se budou moci události konat a případně za jakých podmínek.

„Rozumíme tomu, že dělat v době pandemie nějaké zaručené odhady, je nemožné. Vláda by ale měla zveřejnit varianty vývoje, tedy při jakých číslech nákazy dojde například k povolení letních aktivit a táborů pro menší skupinky, a při jakých nikoliv. Jaká budou případně pro pořádání pravidla, na co se je třeba připravit. Rodiny i pořadatelé potřebují vědět, na čem jsou. Například organizace letních táborů vyžaduje několik měsíců příprav, rezervace tábořišť, objednání vybavení a podobně. To se samozřejmě netýká jen dětských táborů, ale veškerých organizovaných aktivit jako jsou školy v přírodě, letní školy, malé festivaly, víkendové prázdninové pobyty - obecně venkovní aktivity pro 20-50 účastníků,“ popsala Kozlová, která se tak obrátila v interpelaci na ministra Plagu a Arenbergera, aby takové informace zveřejnili.

„V této náročné a nejisté době by všem velmi pomohlo, kdyby ministerstvo co nejdříve připravilo alespoň scénáře závislé na počtu nakažených či jiném objektivním ukazateli. Takové scénáře by pořadatelům daly alespoň nějaké možnosti, jak aktivity plánovat a připravovat. Zatím nic takové neexistuje, což je chyba. Je dobré myslet i na to, že téměř roční uzavření škol a nucená izolace znamená nejen pro děti a mládež značnou psychickou zátěž, a letní aktivity v přírodě v malé skupince přátel jsou nyní pro mnoho z nich dlouho očekávaným a odkládaným pozitivním zážitkem,“ doplnila poslankyně s tím, že epidemiologické riziko u venkovních aktivit lze razantně snížit pomocí kvalitních spolehlivých testů a přiměřených opatření.

Lenka Kozlová chce téma příští pátek řešit i na Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity, kterému předsedá. Na jednání jsou přizvání také zástupci ministerstva školství a zdravotnictví.