Praha, 1. srpna 2019 – Piráti na podzim předloží vlastní novelu zákona o státní památkové péči. Návrh předložený Ministerstvem kultury pod vedením odvolaného ministra Antonína Staňka, jehož připomínkové řízení bylo dnes ukončeno, nepovažují za dobře připravený. „Ministerský návrh má řadu vážných nedostatků, což se nyní potvrdilo v připomínkovém řízení. Spíš než o vážně míněný návrh zákona jde o osobní pomstu pana ministra vůči památkám. Navíc zcela ignoruje některé zásadní problémy, na které v ochraně památek a kulturního dědictví narážíme,“ vysvětluje poslanec Pirátů Lukáš Černohorský, který se svým týmem pracuje na pirátském návrhu. Piráti chtějí do právní úpravy památkové péče zavést důležitou novinku. Národní památkový ústav by se měl podle nich transformovat na Státní památkový úřad. V jeho pravomoci by bylo nejen posoudit stav a hodnotu památek, ale také vydat závazné stanovisko a rozhodnout o dalším postupu. Dnes totiž stanovisko památkového ústavu není závazné, ale má pouze charakter doporučení. Právě to umožnilo demolici a poškození řady památek.

„Tématem ochrany památek se zabýváme dlouhodobě, ve Sněmovně jsme uspořádali seminář i kulatý stůl, kde jsme náš postoj diskutovali se zástupci ministerstev, památkářů i se zástupci spolků, které se věnují památkové péči,“ popisuje Jaroslav Němec, který se angažoval v kauze Transgasu nebo módního domu Ostravica-Textilia.

Právě kauzy Ostravica-Textilia v Ostravě, Transgas a nádraží Vyšehrad v Praze nebo Vila Fiala v Blatné ukázaly, jak je důležitá spolupráce právě občanských iniciativ, spolků a politiků. Tyto reálné zkušenosti nyní Piráti uplatňují i v Poslanecké sněmovně.

„V rámci návrhů legislativních změn budu za Piráty klást velký důraz na participaci veřejných institucí s dobrovolníky, spolky a občanskými iniciativami, ale také na transparentnost správních řízení,“ popsala pirátské cíle poslankyně Lenka Kozlová, která se tématu věnuje.

„Předložené řešení památkové péče je legislativním paskvilem, který povede ke zmatení veřejnosti. Jelikož na jedné straně zůstává v platnosti současný zákon z roku 1987 o státní památkové péči, kde z památkové péče zůstane pouze část o archeologii, na straně druhé je zcela nelogicky zaváděna nová právní norma o státním památkovém fondu bez archeologie. Zároveň Staňkův návrh umenšuje roli odborné složky památkové péče a vůbec neřeší tolik kritizovanou dvojkolejnost. Vzhledem k neschopnosti ministra Staňka předložit důstojné řešení památkové péče, rozhodl jsem se předložit vlastní návrh novely, který přinese řešení již zmíněné dvojkolejnosti,“ dodává Lukáš Černohorský.