Praha, 29. července 2019 – Informační systém datových schránek, který provozuje Česká pošta, pravidelně prochází bezpečnostními audity. Poslední audit zjistil nedostatky v efektivitě bezpečnostních opatření. Piráti si proto vyžádali jeho znění, nicméně Česká pošta žádosti nevyhověla s odůvodněním, že bezpečnostní audit je obchodním tajemstvím. Městský soud v Praze nyní rozhodnutí generálního ředitele České pošty zrušil a audit bude muset být zveřejněn.

Lukáš Blažej, zastupitel města Ústí nad Labem, který se sporu za Piráty věnoval, k tomu uvádí: „Prostřednictvím systému datových schránek byly od vzniku datových schránek odeslány stovky milionů datových zpráv. Představa, že by je mohla třetí osoba číst, či dokonce pozměňovat jejich obsah, či neoprávněně odesílat zprávy, je alarmující. Takové bezpečnostní chyby by měly hodnotu v řádu miliard korun, protože by umožňovaly například brát zpět cizí žaloby nebo číst všechna daňová přiznání.“

Poslanec Ondřej Profant, předseda Podvýboru pro e-Government, uvádí: „Tvrzení generálního ředitele České pošty, že bezpečnostní audit datových schránek je obchodním tajemstvím, považuji za absurdní. Snaha zajistit bezpečnost systému utajováním informací o jeho zabezpečení neodpovídá aktuálním bezpečnostním standardům v oboru IT. Každý by měl mít možnost ověřit, zda úroveň zabezpečení akceptovatelná vedením České pošty je akceptovatelná i pro jím odesílané datové zprávy.“