Piráti podali stížnost Radě České televize na Petra Dvořáka, generálního ředitele ČT, pro neposkytnutí informace, o kterou žádali v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. V únoru 2017 zaslala Pirátská strana žádost o předložení smluv za poslední dva roky, jež Česká televize uzavřela na služby public relations. Generální ředitel České televize žádost ve stanovené lhůtě nevyřídíl, čímž porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím. Piráti žádají Radu České televize, aby tuto skutečnost vzala v úvahu také při výběru nového ředitele ČT.

Piráti si od České televize, konkrétně od jejího generálního ředitele, vyžádali všechny staré smlouvy, které se týkají PR služeb, včetně dokumentace k výběrovým řízením. Specificky v nich zmínili společnosti Bison & Rose, Pan Solutions nebo My Solutions. Dosud však neobdželi žádnou relevantní odpověď.

Česká televize nejprve sdělila, že potřebuje „více času“, aby mohla odpovědět a poté se odmlčela. Na další urgence už vůbec nereagovala. Na telefonický dotaz místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka zástupce ČT uvedl, že daná žádost je i nadále zpracovávána.

„Firma Bison & Rose, jejíž představitelé mají vazby na ČSSD, systematicky obsadila státní instituce. Je to metoda, kterou jako pražští zastupitelé známe od Radmily Kleslové. V těchto smlouvách navíc není nikde upřesněný rozsah prací či poskytovaných služeb, za které veřejnoprávní Česká televize vyplácí peníze. Pod PR služby lze přitom leccos schovat. Současný ředitel tají informace v rozporu se zákonem. To u veřejnoprávní televize, která by měla občanům poskytovat objektivní informace, považuji za největší prohřešek,“ uvedl předseda pražských Pirátů Jakub Michálek.

Podle údajů zveřejněných serverem Neovlivní fakturuje společnost Bison & Rose například za vydání tiskové zprávy „jen“ 113 tisíc korun a za půldenní čtyřhodinovou prezentační konferenci inkasuje 649 tisíc korun. S touto PR agenturou uzavřely smlouvy na PR služby následující veřejné instituce a firmy: Český aeroholding, pražský Dopravní podnik, ministerstvo pro místní rozvoj, Státní pozemkový úřad, pražský magistrát, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Letiště Praha, Čepro, Česká televize, Správa šumavského národního parku a ČEZ.

<hr />

Po vydání tiskové zprávy nás oslovil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož sdělení pro úplnost zveřejňujeme:

Vyjádření tiskového mluvčího ÚZSVM, Ing. Radka Ležatky

Smlouvu s Bison&Rose podepsalo bývalé vedení ÚZSVM v roce 2011 a plnění skončilo v roce 2012. Současné vedení samozřejmě nic takového nepraktikuje a ÚZSVM žádnou smlouvu s jakoukoliv PR agenturou nemá.

Smlouva z roku 2011 a veškeré faktury jsou zveřejněny zde.

<h3>Související odkazy</h3> <h3>Kontakt</h3>