Praha, 6. dubna 2020 – Opatření proti epidemii koronaviru dopadla i na české lázně, jejichž provoz se téměř ze dne na den zastavil, protože následkem rozhodnutí vlády přišly o jakoukoliv možnost příjmů. Stát přitom doposud nedokázal lázním poskytnout pomocnou ruku a prostřednictvím ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové mlčí a přihlíží kolapsu českých společností, které lázeňské služby poskytují. Piráti přitom varují před závažnými dopady v podobě konce fungování některých poskytovatelů, tisíců lidí bez práce a zániku lázeňství tak, jak jej známe. Sami proto chystají funkční plán, který by měl být první pomocí v aktuální situaci.

„České lázeňství je jedním z našich národních klenotů a v tuto chvíli je bohužel likvidováno dopady koronavirové epidemie a nečinností státu. Tisíce zaměstnanců, kteří zasvětili svůj život zlepšování zdravotního stavu naší populace jsou v ohrožení,“ upozorňuje poslanec Pirátů a místopředseda Výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák a dodává: „Ve Sněmovně jsem navrhnul usnesení, které by zavazovalo Vládu ČR, aby se k lázeňství postavila čelem a vytvořila balíček opatření, která by jim pomohla překlenout tuto nelehkou dobu. Bohužel vláda toto usnesení smetla ze stolu a obrátila s k českým lázním zády.”

Ačkoliv Sdružení lázeňských míst opakovaně vyzvalo ministryni Kláru Dostálovou k jasným krokům, které by vedly k záchraně českého lázeňství, ani tento apel nebyl vyslyšen. „Namísto toho, aby ministryně Dostálová urychleně řešila dopady epidemie koronaviru, zabývá se žádostí o odklad odpovědi k auditu o střetu zájmů Andreje Babiše a ve veřejném prostoru není téměř vidět,” komentuje Třešňák.

„Bohužel stát doposud nepředstavil žádné jasné kroky, o které by se lázeňské společnosti mohly opřít, proto jim nezbylo nic jiného než přistoupit k velmi nepříjemnému opatření v podobě snižování počtu zaměstnanců, pro které nemají v tuto chvíli práci. To může vést k přerušení kontinuity a ztráty odborných zaměstnanců v českém lázeňství, tedy k zániku lázeňství tak, jak jej známe,” říká Vojtěch Franta, krajský zastupitel Pirátů zodpovědný za lázeňství v Karlovarském kraji.

Pirátský zastupitel Vojtěch Franta svolal na 7. dubna nouzovou videokonferenci k záchraně lázeňství. Na té vystoupí zástupci Sdružení léčebných lázní a Svazu lázeňských míst, destinační agentury, CzechInvestu, krajské sekce Hospodářské komory ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a další. Cílem je prodiskutovat plán Záchrany lázeňství a cestovního ruchu v ČR a definovat potřebná opatření, bez kterých se poskytovatelé lázeňských služeb neobejdou.

Piráti zároveň připravují řadu opatření, která chtějí předložit a která mají zabránit tragickému scénáři, jež nyní hrozí.

„Určitě chceme zvážit možnosti transormace lázeňských a hotelových zařízení pro využití v současné situaci. Ten prostor tu určitě je. Naše návrhy chceme sladit i s připomínkami stakeholderů,” uzavírá Petr Třešňák.