Praha, 3. května 2021 – Dlouho očekávaná racionalizace opatření týkající se volnočasových aktivit čeká děti, mládež a rodiče od 10. května, tj. od příštího pondělí. Opatření budou platná po celé ČR kromě tří krajů, o nichž se má rozhodnout v čtvrtek. Uvolnění mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení a lektorství, kulturních akcí, otevření hradů, zámků nebo muzeí dnes po jednání přislíbili zástupci vlády. Volnočasové spolky mají podléhat stejným hygienickým opatřením, jako tomu bude ve sportovních oddílech. Nicméně už dnes je množství aktivit, které vláda povolí oficiálně až od příštího pondělí, provozovaných v tzv. šedé zóně. Je proto zásadní, aby provozování aktivit, které vyžadují přítomnosti většího množství osob, provázela podobná protiepidemická opatření, jako např. v případě organizovaného amatérského sportu. V pátek proto Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity schválil mnou spolupodepsaný návrh na zahrnutí volnočasových aktivit do plánu rozvolnění.

V návrhu předloženém Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity jsme vyzvali ministerstva školství a zdravotnictví, aby význam volnočasových aktivit dětí a mládeže pořádaných spolky a organizacemi zohlednily při rozvolňování protiepidemických opatření stejně jako amatérský sport. Opatření se má ve výsledku týkat desítek až stovek tisíc dětí, které jsou členy klubů, spolků nebo organizací, které přispívají k rozvoji aktivit dětí a mládeže. Rozvolňování by zároveň měla provázet opatření, o jejichž doručení jsem v tomtéž návrhu požádala Ministerstvo zdravotnictví. Materiály by měly být poslancům podvýboru předloženy do 6. května. S tímto termínem souhlasili i přítomní zástupci ministerstev zdravotnictví a školství.

Znění schváleného usnesení.