„Řeším tuhle nenápadnou, ale důležitou věc, která sice nepřinese žádné politické body, ale stát se bez ní reálně neposune. Rok jsme pracovali na tom, aby všechny úřady měly „mustr“, jak řídit projekty. Stát dělá jedny z nejsložitějších projektů, přesto doteď není zažitá praxe, jak je úspěšně řídit napříč resorty. Stát trpí resortismem a všechno dlouho trvá. Skoro každá větší změna či zákon jsou projekt. Jsou to IT systémy, zakázky, investice, stavba dálnice apod. Na semináři jsme představili, jak řídit projekty od počátku tak, aby měly v centru pozornosti vytváření hodnot pro lidi a aby je úředníci úspěšně dotáhli do konce. Překvapilo mě, jaký hlad je mezi zodpovědnými úředníky po pomoci v této oblasti,” nastínil Jakub Michálek na semináři.

„Inspirací pro mě byla kniha o vládnutí Michaela Barbera, který pracoval pro premiéra Blaira v jednotce pro dodávání prioritních vládních změn. Ve Velké Británii projektové řízení funguje přes třicet let, výsledkem jsou mimo jiné standardy PRINCE2. Teď budeme mít lepší systém řízení i my Češi, abychom zvýšili šanci, že projekty skončí úspěchem. Projektové řízení umožní také lépe hlídat plnění slibů vlády, aby bylo jasné, jaké je zadání a stav projektu, kdo je za projekt zodpovědný, jak se nám projekt vyplatí a co je při jeho dodání nejdůležitější, zda čas, náklady, nebo rozsah práce. Projektové řízení se už dávno používá ve firmách i neziskových organizacích a stát teď bude držet krok s dobou. Opravdu jsme to dopilovali, představili jsme i zaškrtávací seznam, na co si úřady musí dát pozor, aby předkládaly kvalitní zákony,” doplnil Michálek. Řádné řízení projektů se pak může propsat i do zjednodušení rozpočtů a strategií.

Odborníci z ministerstev pak představili úspěšné projekty, které by bez projektového řízení nebyly možné, např. logistika českého předsednictví, agilní vývoj IT systému pro vnitřní fungování MMR, digitalizace volebních seznamů a průkazů a ochrana kybernetického úřadu proti hackerům.

„Aktuální praxe ukazuje, že v řadě institucí státní správy projektové řízení buď není realizováno vůbec, nebo není realizováno v jednotné kvalitě. To má negativní dopady na dosahování strategických cílů,“ uvedla Radmila Outlá, ředitelka odboru projektového řízení na Ministerstvu pro místní rozvoj. „Činnosti, které by mohly být efektivně řízeny projektově, často nejsou, což vede k neschopnosti řádně řídit a realizovat potřebné procesy. A často chybí také jasná autorita odpovědná za stanovení minimálních standardů projektového řízení, což brání prosazování strategických změn a inovací,“ dodala.

Chybějící dovednosti v řízení projektů, promyšlené volbě přístupů jako je vodopádové či agilní řízení, a haprující komunikace mezi resorty jsou známé problémy, které ovlivňují efektivitu státní správy na projektech. Na ministerstva také přichází noví náměstci i zaměstnanci, kteří s projektovým řízením v podmínkách státu nemají zkušenosti. Nově tak budou základy projektového řízení součástí úřednické zkoušky.

Nový standard vychází z předchozí metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Usnadní novým lidem zorientovat se ve složitém prostředí státu a uplatnit v něm projektové principy. Díky doprovodným metodikám zvládne člověk snáze řídit projekt zahrnující změnu zákona nebo IT zakázku. Dobře nastavená struktura řízení je navíc podmínkou pro evropské peníze. Palec na nový standard projektového řízení dala i Komora projektových manažerů, se kterou ministerstvo navázalo spolupráci. Ministerstvo chce návrh ještě zjednodušit do infografik a dát ho v létě k připomínkování, takže schvalovat by ho mohla vláda na podzim.

Videoarchiv kulatého stolu Projektové řízení státu, 18. 6. 2024 Poslanecká sněmovna