Finská vláda v lednu zahájila experiment se základním nepodmíněným příjmem. Dva tisíce náhodně vybraných nezaměstnaných Finů ve věku od 25 do 58 let bude po dobu 2 let dostávat 560 euro měsíčně nezávisle na tom, zda si seženou práci. Finští odborníci ve čtvrtek 12. ledna představili projekt na semináři v Helsinkách. Experiment bude analyzován na základě srovnání s výsledky ostatních nezaměstnaných, kteří budou mezitím pobírat klasické sociální dávky. Jejich výše je přitom v současnosti téměř stejná, 522 euro. Základní příjem by tak mohl sociální systém nikoliv zatížit, ale naopak zjednodušit a zprůhlednit, a navíc by značně zredukoval se sociálním systémem spojenou byrokracii.

„Finská ekonomika není tak vážně ohrožena příchodem digitalizace jako například Slovensko nebo Česká republika, přesto je nejvyšší čas hledat způsoby, jak má sociální systém reagovat na změny na pracovním trhu,“ zahájil prezentaci profesor Olli Kangas. Podle studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je totiž český pracovní trh druhým trhem nejvíce ohroženým robotizací v celé EU. Díky průmyslové podstatě našeho trhu se riziko úbytku pracovních míst v důsledku automatizace práce u nás stejně jako na Slovensku týká až 45 % pozic - zatímco ve Finsku „pouze“ 30 %. Úbytek pracovních míst ohrožuje nejvíce chudší lidi, kteří jsou zaměstnaní například v továrnách, technika samořízení aut může v budoucnu sebrat práci například řidičům kamionů.

Myšlenka základního nepodmíněného příjmu se snaží reagovat právě na změnu pracovního trhu způsobenou robotizací a digitalizací. Lidé by se díky základnímu příjmu vymanili ze sociální a finanční nejistoty. Základní příjem by lidi motivoval k hledání práce, které se chtějí věnovat, či dokonce k zahájení vlastního podnikání. „Musíme přijít na to, jak se integrovat ve světě s obrovskou umělou inteligencí,“ obhajuje myšlenku americký podnikatel Elon Musk. „Lidé by měli více času na jiné, komplexnější věci,“ dodává. Podobný experiment jako ve Finsku se nyní rozbíhá i v nizozemském Utrechtu.

„Už nyní v mnoha odvětvích produkce roste, zatímco počet pracujících klesá. Výsledkem je rostoucí nabídka produktů při klesající kupní síle. Pro udržení funkční tržní ekonomiky je proto nutné zachovat poptávku, kterou vytváří spotřeba obyvatel. Roboti nic nakupovat nebudou,“ komentuje nutnost zahájit diskusi na toto téma i v Česku místopředseda Pirátů Ivo Vašíček.

<h3>Související odkazy</h3> <h3>Kontakt</h3>