Praha, 16. března 2022 - Ministerstvo pro místní rozvoj včera odeslalo odpověď Evropské komisi prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU v rámci stále probíhajícího auditního řízení ke střetu zájmů. V odpovědi MMR doručilo přehledy o veřejných funkcionářích a jimi ovládaných společnostech nejen ve vztahu k současné vládě, ale i k předcházející vládě Andreje Babiše. Dopis rovněž uvádí, že je urychleně připravována novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která zajistí soulad s evropskou směrnicí a díky které již nebudou v ohrožení stovky miliard korun z Národního plánu obnovy či z dalších evropských fondů. Odpověď rovněž popisuje zavedení funkčního systému předcházející střet zájmů. Lze předpokládat, že tímto již bude celý proces brzy ukončen a Evropská komise oznámí, že ČR všechna nápravná doporučení již přijala.

Evropská komise během své nedávné návštěvy v Praze zopakovala svoji dřívější hrozbu - pokud ČR neupraví evidenci skutečných majitelů do souladu s evropskou směrnici proti praní špinavých peněz, tak by mohl být zablokován Národní plán obnovy a rovněž evropské dotace v rámci politiky soudržnosti ve výši 550 miliard Kč. “V odpovědi jsme vysvětlili, že evidence skutečných majitelů bude pomocí rychlé novely co nejdříve uvedena do souladu s evropskou směrnicí. Nad úpravou definice skutečného majitele již intenzivně pracují kolegové z Ministerstva spravedlnosti,” uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

MMR ve své odpovědi zaslalo rovněž přehledy o veřejných funkcionářích a společnostech, které ovládají. Vedou je poskytovatelé dotací, aby neporušili zákon o střetu zájmů. Tyto přehledy se týkají současné i minulé vlády. “Poskytovatelé dotací vycházeli z finálního auditu Evropské komise, a proto ve všech těchto přehledech je Andrej Babiš uveden jako osoba, která ovládá společnosti z koncernu Agrofert. V současnosti intenzivně jednáme o tom, aby tento přehled byl jednoduše použitelný, dostupný a aktualizovaný všem poskytovatelům dotací a zadavatelům zakázek v rámci EU fondů,” dodává Bartoš.

Je zcela nezbytné, aby již nebyla žádná pochybnost o dodržování českých a evropských předpisů ke střetu zájmů. Dopis proto potvrzuje rovněž funkčnost zavedených kontrolních systémů v této oblasti. Navíc Ministerstvo průmyslu provedlo kontrolu 11 projektů společnosti z koncernu Agrofert, ve kterých shledalo řadu pochybení v objemu necelých 5 milionů Kč,” dodává poradce ministra pro místní rozvoj Janusz Konieczny.