Praha, 2. listopadu 2020 - Nezávislá komise složená z pěti odborníků nominovaných z různých členských států EU potvrdila více jak miliardovou sankci pro Českou republiku. Rozhodla tak ve sporu mezi Evropskou komisí a Českou republiku, když dala komisi zapravdu. Ta požaduje více než miliardovou sankci pro Česko na základě zemědělského auditu, který proběhl před třemi lety. České úřady totiž v minulosti přidělovaly zemědělské dotace, aniž by ověřovaly, zdali skutečně putují k zemědělcům. Ministerstvo zemědělství na to nyní reagovalo tak, že je případně připraveno se bránit u Evropského soudního dvoru. Obdobně ministerstva reagují i v případě porušování předpisů ke střetu zájmů. Právě na neoprávněné čerpání dotací i střet zájmů čelních představitelů státu Piráti již několikátým rokem upozorňují. Čeští občané na to nemohou doplácet.

„Ministerstva by měla pohotově zabránit rostoucím škodám daňových poplatníků a přijmout nápravná opatření, nicméně místo toho vyhrožují podáním žaloby Evropskému soudnímu dvoru. Tím se závažnost situace ještě více prohlubuje. Apeluji proto na Ministerstvo zemědělství, aby přesně určilo příčiny chaotického přidělování zemědělských dotací a vymáhalo vzniklé škody,” popisuje situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Čerpání zemědělských dotací musí probíhat v souladu s evropskými i českými předpisy. V případě, že čeští úředníci či evropské úřady upozorní na závažná zjištění, tak se česká ministerstva musí k těmto problémům postavit čelem.

„Když své podezření na čerpání dotací v rozporu s předpisy o střetu zájmů oznámil dřívější náměstek SFŽP Leo Steiner, tak se musel vzdát své práce a odejít. Úředníci tak nyní dle informací z médií upozorňují na podezření z nezákonného přidělování dotací anonymně, neboť mají strach, že je potká stejný osud jako Leo Steinera,“ říká Bartoš.

„České úřady jsou povinné ověřovat, aby zemědělské dotace získávali podnikatelé, kteří se zemědělstvím živí. Jestliže se ve finálním rozhodnutí Evropské komise o miliardové korekci nic nezmění, tak ČR bude povinná tuto částku vymáhat po vinících. Zároveň ministerstvo musí vysvětlit, jak je možné, že jeho kontrolní systém byl takto děravý celé tři roky. V této věci budu požadovat po ministerstvu informace o plnění svých povinností, aby nedošlo k zametení této věci pod koberec,” komentuje situaci pirátský senátor Pirátů Lukáš Wagenknecht.

„Současně stále pokračuje přidělování dotací a zakázek společnostem z koncernu Agrofert, ačkoliv na porušování evropských a českých předpisů ke střetu zájmů upozorňují všechny dosavadní nezávislé analýzy, stanoviska a audity. Miliardové částky patrně přidělené v rozporu s těmito předpisy se neustále navyšují. I na tento problém Piráti dlouhodobě upozorňují. Běžný podnikatel by si takovou svévoli nikdy nemohl dovolit,” dodává Bartoš