„Kvůli korupci každý rok přichází Česko o stovky miliard, které by se daly využít na podporu lidí a rozvoj země. Proti tomu musíme dál bojovat a nastavit přísné pojistky, abychom prostor ke šmelinám, krádežím a odsávání peněz neznámo kam omezili na minimum. Proto jsme i minulé léto představili za Piráty protikorupční balíček, z kterého se nám už řadu opatření podařilo prosadit. Další budou brzy následovat,” uvedl dnes v reakci na zprávu Transparency International Ivan Bartoš, pirátský vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

„Mezi klíčová protikorupční opatření, která nyní Piráti prosazují a která už jsou před závěrečným čtením ve Sněmovně, patří například stopka na střet zájmů, posílení ochrany občanů, kteří zachrání lidské životy či veřejné peníze tím, že upozorní na korupci a nekalé praktiky, nebo férovější a efektivnější nastavení veřejných zakázek. Po tom řada expertů volá, my jim dáváme plně za pravdu a tato zlepšení dotáhneme do konce. O boji proti korupci se léta jen planě mluvilo, prázdné sliby jsou ale lidem k ničemu, doplnil Bartoš.

Jsem rád, že se nám po roce a půl podařilo loni na podzim oživit činnost Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, které nyní předsedám. Plánuji, aby se Rada v tomto roce scházela častěji než v předchozích letech, kdy to bylo dvakrát do roka. Věřím, že díky tomu budeme mít dostatečný prostor podrobně prodiskutovat předkládané protikorupční zákony. Mezi nejdůležitější z nich budou z pohledu boje s korupcí patřit zákon o lobbingu, změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a věcný záměr zákona o řízení a kontrole veřejných financí,“ popsal předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

OMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ
Navzdory obstrukcím opozice se Pirátům podařilo dostat do třetího čtení ve Sněmovně zpřísnění zákona proti střetu zájmů. „Díky němu nebudou moci členové vlády brát veřejné zakázky a dotace, které závisí na uvážení vládního úředníka, politici nebudou moci vlastnit velké mediální domy a tato pravidla budou reálně vymahatelná,” konstatoval Jakub Michálek. Nově budou principy proti střetu zájmů platit i pro prezidenta republiky.

OCHRANA LIDÍ, KTEŘÍ ZACHRÁNÍ ŽIVOTY ČI VEŘEJNÉ PENÍZE
Vláda předložila zákon na ochranu občanů, kteří zachrání lidské životy nebo miliardy z veřejných peněz tím, že upozorní na podvody a korupci. Dnes musí tito lidé a jejich rodiny často čelit výhrůžkám, šikaně či vyhazovům z práce. „Ve Sněmovně nyní Piráti hledají podporu pro takovou podobu zákona, která by skutečně fungovala v praxi a byla efektivní. Podařilo se nám předjednat, aby zákon chránil i oznamovatele přestupků a aby veřejná správa musela prošetřovat podezření bez ohledu na to, zda byla podána jmenovitě či anonymně. Z dat totiž vyplývá, že až polovina vážných korupčních zločinů řešených na základě oznámení je řešena na základě anonymního oznámení,” vysvětlil předseda poslaneckého klubu Pirátů.

FÉROVÉ A TRANSPARENTNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Ivan Bartoš nedávno předložil Sněmovně novelu zákona o veřejných zakázkách. „Mezi zásadní změny patří omezení přístupu odsouzených firem k veřejným zakázkám, snížení administrativní náročnosti a víc volnosti zadavatelům. Podíl na zakázce nebude moci získat společnost, pokud bude v sesterském vztahu k jiné společnosti, která byla odsouzena k zákazu účasti na veřejném tendru. Díky úpravě Jakuba Michálka nebude ani možné, aby zakázky získávaly společnosti, jejichž skutečnými majiteli jsou členové vlády. U podlimitních zakázek bude stanovená povinnost zadavatele hledět na trestní minulost dodavatele,“ vyjmenoval Ivan Bartoš.

Ten dále navrhuje dvě zlepšení, která zlevní fungování státu, ušetří daňovým poplatníkům peníze a také zajistí rychlejší reakce například na krizové situace. „Stát by měl v některých odůvodněných případech fungovat jako jeden zadavatel, místo toho, aby zadávalo obdobnou zakázku všech 14 ministerstev. Dnes si jeden státní úřad nemůže ani pronajmout místo na cloudovém úložišti od státu, který tam má volné místo, protože tomu brání zákon. Soustředíme se na vybrané případy, kdy stát platí zbytečně dvakrát za stejnou věc nebo kdy je možné vyjednat výhodnější smlouvu pro víc ministerstev naráz, vysvětlil vicepremiér pro digitalizaci.

„Chceme také, aby ve vybraných případech, kdy stát dokáže poptávanou službu poskytnout sám ze svých zdrojů, tak i učinil. To znamená, aby si úřady mohly sdílet mezi sebou své znalosti a dovednosti. V oblasti know how IT zakázek by šlo například o Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, jejíž know how mohlo do teď využívalo jen Ministerstvo vnitra. Od teď by její know how a služby mohl za určitých, přesně definovaných podmínek, využít i jiný resort. Důležitá bude i nadále samozřejmě spolupráce se soukromým sektorem, protože služby dodavatelů jsou pro plynulý chod státu klíčové, upřesnil Bartoš.

VYŠŠÍ NEZÁVISLOST STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
Pirátům se podařilo prosadit do připravované novely o státním zastupitelství zpřísnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce a posílit tak jeho nezávislost na politicích. Jde o jeden z klíčových závazků programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy. „Nově by mohla vláda nejvyššího státního zástupce odvolat pouze v případě, že vědomě poruší své povinnosti nebo zásadním způsobem ohrozí důvěru v řádnou práci státního zastupitelství. To je důležitá záruka proti tomu, aby trestní řízení opravdu probíhalo podle zákona a nezávisle na tlaku politiků a mocných. Přesto se může stát, že šéf státních zástupců ve funkci selže a bude odvolán. V takovém případě však bude rozhodnutí vlády přezkoumatelné u Nejvyššího správního soudu. Ten bude muset rozhodnout do pevně dané doby, aby nenastalo dvojvládí,“ uvedl Jakub Michálek.

Přehled hlavních protikorupčních opatření, která Piráti pomohli prosadit nebo prosazují, naleznete ZDE.