Praha, 15. ledna 2021 – Jak nahlíží experti z oblasti zdravotnictví a státní regulace návykových látek na užívání alternativ ke kouření tabáku jako jsou e-cigarety a zahřívaný tabák? Jak se k tématu staví představitelé Pirátů? A jak byla relevantní legislativa uchopena v Řecku? Nejen tyto otázky byly diskutovány na včerejším webináři „Moderní přístupy k závislostem – oblast boje s kouřením”, který s Pirátskou stranou pořádal Nadační fond ZET.

Webinář proběhl pod záštitou poslance Pirátů Tomáše Vymazala a řeckého velvyslance Thanasise Paressogloua. Jednotlivé příspěvky a diskuze byly tedy zasazeny do mezinárodního kontextu.

„S velkou pozorností jsem naslouchal prezentaci pana Ioannise Faropoulose, vědeckého poradce 1. náměstka řeckého Ministerstva zdravotnictví. Ten nám přiblížil postup jejich vlády ve snaze o snižování rizik v oblasti kouření tabáku. Je potřeba, abychom i u nás podpořili užívání alternativních produktů například úpravou jejich zdanění a také zlepšili informovanost veřejnosti v oblasti snižování rizik,“ řekl Vymazal a dodal: „Racionální regulace psychotropních látek –⁠ těch legálních nevyjímaje –⁠ je klíčovou prioritou Pirátské strany. Proto si velmi cením inspirace z dalších zemí.”

Řešila se i situace v České republice. Hluboký a více než kvalifikovaný vhled do minulého vývoje, současné situace i možných budoucích kroků poskytli vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. V panelové diskuzi promluvila Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví a Harm reduction akademie. Tito experti se shodli na tom, že principy snižování rizik užívání nastolené v Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním je třeba přetavit do podoby reálné legislativy. Shoda byla též v nezbytnosti důsledného prověřování metodologie studií, na nichž by takováto legislativa stála.

Za Piráty vystoupili poslanec Petr Třešňák a europoslanec Mikuláš Peksa. Třešňák přiblížil důležitost tématu snižování rizik pro Pirátskou stranu a dal jasně najevo, že v příštím volebním období mají Piráti v plánu reformu služeb v oblasti návykového chování a také racionalizaci politiky v kontextu psychotropních látek. Peksa mluvil o nezbytnosti mezinárodní koordinace a prolomení současné vesměs nefunkční politiky v této věci na celoevropské úrovni.

„Téma snižování rizik (nejen) u tabáku by mělo být ústředním motivem racionální politiky návykového chování, současný akční plán toto bohužel nereflektuje. Piráti budou bojovat za to, aby bylo snižování rizik v příštím akčním plánu prioritizováno,“ dodala k tématu Janka Michailidu, vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování.

Záznam celé debaty lze vidět na tomto odkazu