Ministr zahraničí Jan Lipavský schválil poskytnutí mimořádné pomoci ve výši deseti milionů korun na pomoc s evakuací civilistů a s důsledky zničení přehrady.

„Útok na ukrajinskou přehradu Nová Kachovka nad obydlenými oblastmi je srovnatelný s použitím zbraně hromadného ničení proti civilistům. Rusko dále posouvá hranice své agrese. Tato brutalita bude odsouzena a potrestána," uvedl ministr Lipavský.

Hlavním úkolem ukrajinských úřadů je nyní evakuace obyvatel z obcí bezprostředně ohrožených zaplavením. Za současného stavu se jedná o 30 obcí s populací více než 40 000 obyvatel. V případě úplného zničení přehradní hráze by podle odhadů mohla záplavová vlna postihnout až 80 obcí. Místní záchranné složky i další organizace evakuovaly již 1700 obyvatel a to i z míst, které jsou stále pod ruskou palbou.

Ukrajinská strana má v tuto chvíli zájem zejména o cisterny k převážení vody, čluny, vozidla, která se budou moci pohybovat bahnitým terénem, vysokokapacitní čerpadla a další vybavení k odčerpávání vody. Dále o prostředky k zachycení cca 150 tun strojního oleje, který při zničení přehrady unikl do vody a kontaminoval tok Dněpru až k Černému moři.

Česko vyšle především plovoucí čerpadla, protipovodňové stěny a pytle, elektrocentrály, dále čluny, materiály pro nouzové přežití i provizorní domky v celkové hodnotě přes 10 000 000 korun. Hasičský záchranný sbor ČR bude zajišťovat přepravu humanitární pomoci do humanitárního hubu.