Brno, 17. srpna 2020 – Česko je jedna z nejhorších zemí v Unii, co se dostupnosti Internetu a elektronického provozu úřadů týče. Místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja a pirátský poslanec Ondřej Profant proto vyzývají k vytvoření pozice ministra, který nám pomůže překonat změny na trhu práce i dopady pandemie.

„Venkovské oblasti mají nedostatečné připojení k Internetu, což snižuje jejich konkurenceschopnost a urychluje vylidňování. Pro úspěšné překonání podobných překážek je třeba zřídit pozici ministra, pod kterého budou spadat digitalizační a inovační agentury. V důsledku fungování takového úřadu se přestanou tříštit kompetence i odpovědnost státního aparátu. Navíc digitální agendy, tak podstatné pro budoucnost, si zajistí v rámci vlády důstojné zastoupení,“ uvedl Kolaja.

„Dlouhodobě zaostáváme i v míře digitálních dovedností lidí. Tedy, aby naši obyvatelé byli připraveni na výzvy 21. století. Zvláště v dnešní době pro ně musí být samozřejmostí home-office, práce v mezinárodním prostředí a celoživotní vzdělávání. Navíc robotizace přispěje ke změnám na trhu práce, kterým se budeme muset přizpůsobit. Proto jsem rád, že Fond obnovy Evropy, kterým se Unie snaží stimulovat ekonomický růst, má za jeden z hlavních cílů pomoci nám se zvyšováním digitálních kompetencí,“ dodává Profant.

„Peníze z víceletého finančního rámce určené na zvyšování odbornosti a konkurenceschopnosti pracovníků jsou pro Česko klíčové. Cestou nemůže být okrajování programů zaměřených na digitalizaci, které jsou nezbytné pro uplatnitelnost na trhu práce, aby zbylo více na beton a asfalt,” uzavírá Kolaja.