Praha, 22. dubna 2019 - Celý svět si připomíná Den Země, svátek naší planety. Letošní téma Dne Země je ochrana našich druhů a biodiverzity. „Pojďme dnes oslavit celosvětový Den Země a zamyslet se, co pro ni můžeme udělat doma i v politice. Chceme předat našim dětem planetu, na které lze dobře žít,“ říká Dana Balcarová, předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí za Piráty.

V současné době je již prokázán rychlý úbytek živočišných druhů, v krajině vymírá hmyz kvůli našemu nešetrnému hospodaření. Nenávratně tak mizí genobanka naší Země. Pokles množství druhů ohrožuje odolnost ekosystémů a potravinovou bezpečnost. Stav a rizika tohoto negativního trendu popisuje Global Environment Outlook 6 zveřejněný v březnu 2019 OSN. Po zveřejnění zprávy vědců z klimatického panelu IPPC na podzim roku 2018 začala i široká veřejnost vnímat obavy z rychle postupující změny klimatu na Zemi. Piráti se ochranou životního prostředí, klimatu a tématem udržitelnosti života na planetě zabývají dlouhodobě. Řeší regionální environmentální kauzy, stejně jako ty celostátní.

V Poslanecké sněmovně a Senátu prosazují Piráti kroky vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší a odklonu od fosilních paliv, zabývají se i omezením dopadů sucha a hospodařením s vodou v krajině. Dovolávají se lepší a přírodě bližší péči o lesy a snaží se prosadit takové zemědělství, které přestane ničit půdu, hmyz a krajinu.

„Piráti přistupují k životnímu prostředí ve všech rovinách s respektem. Ve Sněmovně jsem předložila návrh, aby velké uhelné elektrárny nemohly dostat povolení vypouštět více škodlivin, než kolik se smí podle limitů. Aktuálně také reaguji na novelu, která má umožnit snazší výstavbu malých vodních děl, navrhuji ji upravit tak, aby šlo opravdu o malá vodní díla. Mají zadržovat vodu a přitom neničit krajinu, biodiverzitu a vodní poměry v regionu. Různé terénní úpravy jsou součástí adaptace na dlouhotrvající sucho, ale cílem nesmí být sebrat vodu sousedům,” říká Balcarová.

A jednat je třeba lokálně i globálně, a proto se tématem ochrany klimatu a udržitelnosti chtějí Piráti zabývat i v Evropském parlamentu. „V Poslanecké sněmovně jsme vyvolali debatu o postoji vlády k ochraně klimatu. Budeme trvat na zapojení České republiky do celoevropské vize Čistá planeta pro všechny, která směřuje k prosperující, moderní a udržitelné Evropě. Chceme životní prostředí bránit i na evropské úrovni a formovat postoje Evropské unie, protože chceme předat našim dětem planetu, na které lze dobře žít,“ shrnuje Balcarová.

„Zákony, výjimky a opatření, stejně tak jako chování řady firem a jednotlivců je stále definováno více ekonomickou rentabilitou na straně jedné a ignorací základních pravidel a návyků na straně druhé. Firmy průmyslové i zemědělské se musí řídit platnými zákony. Je na politicích, aby se nenechali lobbovat a kromě ekonomických ukazatelů exportu a růstu HDP také vnímali zodpovědnost vůči planetě. Navíc je třeba si uvědomit, že do budoucna právě šetrné chování bude přinášet nová odvětví a příležitosti pro ekonomiku. Politika musí mít dlouhodobou vizi,” dodává předseda Pirátů Ivan Bartoš.