Praha, 24. října 2018 – K návrhu Pirátů na zavedení snížené sazby daně z nabytí nemovitých věcí pro fyzické osoby dnes vydala vláda nesouhlasné stanovisko. Vláda dnešním rozhodnutím ukázala, že nechce zlepšit dostupnost vlastního bydlení občanům v již tak dost složité situaci na trhu s nemovitostmi a hypotékami. Podporu pro návrh budeme dále hledat v Poslanecké sněmovně.

Návrh zavádí k základní 4 % sazbě daně z nabytí nemovitosti sníženou 2 % sazbu daně, pokud půjde o objekt určený k trvalému bydlení a pořízený fyzickou osobou, která nevlastní nemovitost k bydlení a je občanem České republiky, EU nebo Evropského hospodářského prostoru. Vláda uvedla několik připomínek, z nichž jediné dvě relevantní lze vyřešit jednoduchým pozměňovacím návrhem. První se týká upřesnění definice fyzické osoby, která má stanovit, že nelze kupovat nemovitost k bydlení se sníženou sazbou na IČ. Druhá se týká slučitelnosti s právem EU. Kromě vymezení platnosti pro občany EU a Evropského hospodářského prostoru bude třeba zahrnout i příbuzné těchto osob. Další výtky vlády se týkají například faktu, že do současného informačního systému nelze snadno přidat novou sazbu daně a také nemožnosti propojení s jinými veřejnými rejstříky. To ovšem není problém samotného návrhu, ale nedostatků v informačních systémech a používaném softwaru, které je nutné řešit. Nelze zastavit rozvoj České republiky kvůli procesním nedostatkům, pokud obdobné věci fungují bez problémů v mnoha jiných zemí Evropské unie. Datum účinnosti zákona je nastaveno tak, aby mohlo dojít k nápravě tohoto stavu.