Praha, 16. srpna 2021 – Masivní celoplošné uzávěry ve školství si ČR již nemůže dovolit. Piráti a Starostové považují vzdělávání za klíčovou oblast a přicházejí průběžně s návrhy, jak situaci v období pandemické krize řešit. Připravili zároveň pružnější strategii, podle níž musí například o cílených opatřeních rozhodovat místní orgány na úrovni jednotlivých okresů podle situace v daném místě. Kompletní znění strategie bezpečného návratu žáků do škol podle Pirátů a Starostů naleznete ZDE.

„V rámci Evropy patřily české školy mezi nejdéle zavřené a vláda nedokázala najít uspokojivé řešení pro žáky, studenty, učitele ani rodiče. Téměř celý předchozí rok výuky byl zmařen plošnými opatřeními. Školní rok začne už za dva týdny a vláda teprve dnes ve večerních hodinách projedná podmínky letošního nástupu žáků do škol, ačkoliv na přípravu postupu měla dlouhé měsíce. Stejně tak na prostudování návrhů, které jí Piráti a Starostové předložili,” uvedl Lukáš Bartoň, poslanec Pirátů zodpovědný za oblast školství.

Ve své strategii ke školám se Piráti a Starostové opírají o několik klíčových prvků. „V případě, že to epidemiologická situace bude vyžadovat, se opíráme zejména o režimová opatření a testování. U testovací strategie nám jde o nasazení primárně neinvazivních PCR testů - slinné, kloktací, plivací - bez nepříjemného odběru z nosu nebo nosohltanu jako je tomu u antigenních testů. Takto by bylo možné žáky testovat v intervalu 10-14 dnů a nikoliv několikrát týdně, jak tomu bylo v minulosti,” upozornil člen školského sněmovního výboru Petr Gazdík za Starosty.

Dále by Piráti a Starostové přistoupili po úvodním screeningu k opuštění celoplošného testování. Následné testování by se provádělo pouze cíleně v lokalitách se zhoršenou epidemiologickou situací nebo výskytem clusteru, což by mělo být stejně jako rozhodování o nošení roušek v kompetenci krajských hygienických stanic.

„Potřebné testování ve školách má stát zajistit ve spolupráci se zřizovateli. Odmítáme také plošné nošení roušek při výuce. O nošení roušek by měli rozhodovat ředitelé po dohodě se zřizovateli a krajskými hygienickými stanicemi. Je zcela zásadní přenést komunikaci opatření pro školy na úroveň krajů a umět rychle reagovat. Ministerstvo zdravotnictví ani premiér nemají v tomto kontextu nárok dále okupovat mediální prostor a šířit další zmatky,“ popsal Bartoň.

„V souvislosti s přijímanými opatřeními chceme ředitelům škol umožnit uzpůsobení režimových opatření z hlediska organizace výuky, a to podle lokální situace. Naším návrhem chceme školám vytvořit prostor pro vlastní nastavení a úpravu mechanismů rotace tříd, využití méně početných studijních skupin nebo i venkovní výuky tak, aby byly v maximální možné míře respektovány možnosti i potřeby škol s ohledem na jejich kapacity a zaměření. Stát má samozřejmě k organizaci výuky školám poskytovat cílenou podporu,” doplnil místopředseda Starostů Gazdík.

V případě, že by k opětovnému uzavření škol přece jen došlo, je podle Pirátů a Starostů nutné zajistit podmínky pro vzdálený způsob výuky. To znamená umožnit online přístup žákům a studentům k digitalizovaným studijním materiálům, podpořit technické dovybavení (včetně zajištění internetového připojení) a nákup online učebnic a dalších pomůcek. Piráti a Starostové rovněž považují za zcela nezbytné mít připravený dlouhodobý a komplexní plán metodické podpory školám, zaměřit se více na podporu duševního zdraví žáků a učitelů.

„Pozornost by měla být věnována jak dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, tak talentovaným dětem. Sportovní a volnočasové aktivity, kroužky i soutěže by měly být organizovány i v době přísných opatření tak, aby se naše děti rozvíjely. Nepromarněme další rok tím, že necháme děti stagnovat,” dodala pirátská náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě Andrea Hoffmannová.