Praha, 15. listopadu 2021 - Členové a členky Pirátské strany v celostranickém hlasování odsouhlasili znění koaliční smlouvy, a tedy faktický vstup Pirátů do vlády. Podporu návrhu vyjádřilo 82,1 procent hlasujících (888 pro z 1082 hlasů). Hlasování zaznamenalo rekordní účast, zapojilo se 90,7 procenta Pirátů a Pirátek. Tedy 1082 ze 1193.

„Děkuji všem Pirátům a Pirátkám, kteří se zapojili do demokratického hlasování o tom, jakou formou se bude naše strana podílet na formování budoucnosti této země. Společné rozhodnutí o vstupu do vlády vnímám jako velký závazek odvádět co nejlepší práci. A je to také závazek pro členy Pirátské strany směrem k voličům, kteří nám dali důvěru ve volbách. Hájit budeme samozřejmě nejen jejich zájmy, ale zájmy všech občanů této země,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že koalice Pirátů a Starostů získala důvěru 840 tisíc voličů.

„Tito lidé očekávají, že se budeme v maximální možné míře snažit prosazovat program, který jsme jim nabídli. Díky podpoře voličů a naší členské základny tak můžeme a budeme aktivně činit. Všechny nás čeká tvrdá práce, čelíme hned několika krizím, kromě covidové i té energetické a ekonomické. Ke všemu jsme ale odhodláni se postavit čelem a hledat nejlepší řešení pro tuto zemi. Kromě toho máme jasný plán pro námi svěřená ministerstva a budeme dál plnit roli hlídacího psa demokracie, tedy dohlížet na dodržování domluvených mantinelů programu. Držíme kurz i ve vládě,“ dodal Bartoš.

Zájmy občanů budou Piráti hájit na třech vládních pozicích: ve vedení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) společně s oblastí digitalizace, ve vedení Legislativní rady vlády a v neposlední řadě v čele resortu zahraničí.

Ivan Bartoš upřesnil hlavní priority na MMR: „Budeme se zasazovat o řešení krize bydlení, transparentní systém rozdělování veřejných zakázek či dotací i smysluplné a účelné využívání evropských fondů. Klíčová je pro nás také podpora opomíjených regionů spolu se zvýšením kvality života tamních občanů. Zásadní je rovněž digitalizace státní správy, která usnadní lidem i úředníkům život a ušetří miliardy.“

V čele Legislativní rady vlády pak budou podle něj Piráti chránit práva občanů a zajišťovat kvalitu zákonů. „Naším cílem je, aby neprocházely legislativní zmetky či tunely, zákony dávaly smysl, byly vyčíslené jejich dopady a omezila se byrokracie. Už se nesmí opakovat situace jako za minulé vlády, kdy byla opatření proti covidu tak špatně napsaná, že je smetávaly soudy a lidé netušili, co vlastně platí,“ popsal předseda Pirátů.

„Na Ministerstvu zahraničí chceme zajistit návrat k hodnotově orientované zahraniční politice a hledat zahraničně-politický konsenzus na domácí politické scéně. Důležitá je pro nás i ekonomická diplomacie se zaměřením na vědu, výzkum a inovace i profesionalizace diplomatické služby. Budeme pracovat na naplnění programového prohlášení vlády, například na přijetí Magnického zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv,“ uzavřel Bartoš.