Podle novely, kterou dnes vláda schválila, budou moci žádost o osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podat nově i příbuzní nebo také ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Novela dále umožní podat žádost o osvědčení i za dosud žijící osoby.

„Cílem této novely je usnadnit řešení problému nízkých důchodů a obecně nedostatečného zajištění ve stáří u lidí, kteří se před rokem 1989 postavili komunistické totalitě. Bývalí disidenti často pak pobírali nízké důchody. A to kvůli tomu, že za komunismu museli vykonávat podřadné práce nebo nemohli pracovat vůbec, protože byli ve vězení. Současnou úpravou řešíme snadnější přístup k získání osvědčení pro účastníky komunistického odboje,“ uvádí ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun a dodává: „Jeho získání je totiž podmínkou pro úpravu výše penzí pro tyto osoby na základě dřívější změny zákona o důchodovém pojištění, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.”

Návrh na rozšíření okruhu žadatelů, kteří budou moct žádost o osvědčení člena odboje proti komunismu podat, vychází z analýzy, kterou vláda projednala 10. dubna tohoto roku. Závěry analýzy doporučily právě usnadnit přístup k získání tohoto osvědčení. Na základě něj stát vyplácí jednorázový příspěvek pro bývalé členy odboje a řídí se jím případné narovnání penzí.

Vláda také schválila, aby novelu Poslanecká sněmovna projednala ve zrychlené proceduře, tedy podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny už v 1. čtení. Rozhodla tak kvůli časové naléhavosti s ohledem na věk osob, kterých se navržená úprava dotýká.