Praha, 8. února – Tento týden jsem ve Výboru pro životní prostředí zajistila telekonferenci se zpracovateli zprávy Hodnocení stavu a politik životního prostředí ČR 2018. Za OECD, která za zprávou stojí, se pomocí interaktivní obrazovky zúčastnila schůze výboru koordinátorka hodnocení České republiky Fréderique Zegel. Z konferenční místnosti kanceláře OECD v Paříži zprávu odprezentovala a také představila některá z 46 doporučení pro Českou republiku vypracovaná týmem expertů OECD.

Mezi uvedenými doporučeními se objevilo například zavedení uhlíkové daně, větší důraz na přechod k nízkouhlíkové ekonomice a navýšení rozpočtů pro výzkum energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a eko-inovací. Téma je zvláště aktuální vzhledem k faktu, že ČR patří v EU k zemím s největším podílem energie z fosilních paliv. Jedním z dalších doporučení bylo omezení skládkování recyklovatelného odpadu. K tomuto tématu proběhl v říjnu v Poslanecké sněmovně seminář zorganizovaný Piráty a již dříve jsme iniciovali opatření pro lepší třídění odpadů přímo v Poslanecké sněmovně.

Věřím, že náš videohovor nebyl poslední. A také v to, že návrhy, které ze strany koordinátorky OECD zazněly, přimějí vládu k odpovědnějšímu chování vůči životnímu prostředí.