Praha, 10. května 2018 – Pod záštitou Dany Balcarové, pirátské předsedkyně Výboru pro životní prostředí, dnes proběhl seminář k problematice revitalizace a dalšího rozvoje hnědouhelných regionů v Evropě. Na semináři byla představena studie „Budoucnost hnědouhelných regionů: výzvy pro Českou republiku a Německo“ a doporučení skupiny expertů a expertek z České republiky a z Německa.

„Česká republika a Německo jsou si historicky velmi blízké, a já proto vítám podobné akce a těší mě, že nadále probíhá sdílení zkušeností s našimi sousedy, od kterých se v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky jistě máme co učit. Oblast severních Čech je těžbou hnědého uhlí těžce poznamenaná, ať už se to týká znečištění ovzduší, zničené krajiny či nucených přesunů obyvatel a s tím souvisejících sociálních a ekonomických dopadů. Tyto externality pak nenesou těžařské společnosti, ale především místní obyvatelé. Jsem přesvědčena, že budoucnost leží v postupném útlumu těžby hnědého uhlí, rekultivaci krajiny a v podpoře udržitelného rozvoje. Jsem moc potěšena, že vznikla studie, která nám může ukázat cestu,“ uvádí Balcarová

Expertní skupina pracovala dva roky a její členové pocházejí z různých zájmových oblastí – energetických firem, státní správy, místní samosprávy, nevládních neziskových organizací, odborů apod. Výsledkem jejich intenzivních debat je řada doporučení pro tvůrce strategií rozvoje.

Studie byla vydaná Nadací Heinrich-Böll-Stiftung a její plné znění si můžete přečíst zde.