Praha, 28. listopadu 2018 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stále nemá prodlouženou smlouvu s dodavatelem dávkových systémů. Zbývají přitom pouhé dva dny a hrozí, že od nového roku nebude možné vyplatit sociální dávky. Ministryně Jana Maláčová totiž váhá s využitím tzv. opce, tedy prodloužení smlouvy se současným dodavatelem o dva roky, ačkoliv Piráti před neřešením situace varovali. MPSV tuto kritickou situaci oddálilo v září podpisem dodatku, který umožňuje využití opce do konce listopadu. Tento dodatek je však dle Pirátů v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Rozpor se zákonem uznalo i Ministerstvo financí ČR v připomínkovém řízení a MPSV nyní nedokáže občanům České republiky garantovat výplatu dávek v roce 2019.

„Pokud ministryně Maláčová dodatek podepíše, může se těšit na letité tahanice se soudy. Piráti navrhují uzavření dalšího dodatku dle změny ze smlouvy na veřejnou zakázku. Ta umožňuje prodloužit současnou smlouvu do srpna 2019 za cenu 30 procent původní sjednané částky za poskytnuté služby. Tato lhůta je v souladu s harmonogramem ministerstva na zavedení dalších podpůrných systémů vzešlých z otevřených výběrových řízení. Současnému dodavateli by pak MPSV svěřilo jen migraci dat a ukončovací práce,” uvedl možné řešení situace pirátský poslanec Lukáš Kolářík.

Podle Koláříka se MPSV do obtížné situace dostalo samo tvrdohlavým ignorováním konstruktivních pirátských návrhů:

„Nyní stojí ministryně Maláčová před rozhodnutím buďto využít protizákonný dodatek a těšit se na soudní řízení, nebo přestat vyplácet dávky. Naposledy tedy vyzýváme ke konstruktivnímu řešení situace dle návrhu Pirátů. Pokud ministerstvo nechápe problémy, které si samo vytváří, možná by mohlo upustit od systemizace pracovních míst, která se kriticky dotýká právě agendy informačních techologií,” uzavřel Kolářík.