Praha, 31. října 2019 – Za skupinu 78 poslanců dnes pirátský poslanec Lukáš Bartoň znovu předložil návrh na povolení konzumace omezeného množství alkoholu vodáky. Návrh je předložen ve stejném znění, ve kterém jej Sněmovna již projednala a schválila.

„Vodáctví nepředstavuje klasickou dopravu. Vodáci se nepohybují po dopravně významných cestách a neměla by se na ně vztahovat přísná omezení jako na řidiče motorových plavidel. Dávat drakonické pokuty pouze za to, že si dají nějaké to pivo, je nesmysl. V naší legislativě máme mnoho obecných omezení, které mimo jiné zakazují pod vlivem alkoholu vykonávat činnost, při které bychom mohli někoho ohrozit. Tato obecně platná ustanovení se vztahují i na vodáky a z mého pohledu jsou dostatečná. Předložen návrh tedy má smysl v tom, abychom přestali pokutovat vodáky jen za to, že si dali nějaké pivo, ale chovají se přitom zodpovědně a nikoho neohrožují,“ uvedl poslanec Lukáš Bartoň.

Pod předloženým návrhem je celkem podepsáno 78 poslanců. Mezi nimi je celý poslanecký klub Pirátů, dvacet poslanců z ODS, čtrnáct z ANO, šest z TOP 09, šest ze STAN, pět z KSČM a také všech pět nezařazených poslanců.

„SPD k návrhu nepřipojila podpisy, nicméně v minulosti pro něj ale hlasovala. Kompromisní variantu přijal Hospodářský výbor a očekávám proto, že Sněmovna návrh opět podpoří,” komentoval situaci Bartoň a doplnil informace o obsahu návrhu: „Vodáci jsou v návrhu definováni jako malá bezmotorová plavidla nepodléhající rejstříku. Povolení je omezeno na dopravně nevyužívané toky, kde se provozuje rekreační sjíždění řek. Na dolních tocích Labe, Vltavy a Moravy, kde je provozována lodní doprava, má nadále platit nulová tolerance. Vůdce plavidla, který má zodpovědnost za celé plavidlo, je omezen limitem 0,5 promile alkoholu.“

Návrh na tolerování omezeného množství alkoholu pro vodáky byl již 17 měsíců diskutován na půdě Parlamentu. Ve Sněmovně bylo většinou poslanců přijato kompromisní znění s hranicí 0,5 promile pro toho, kdo vede plavidlo. V Senátu měl návrh podporu, nicméně senátoři k němu přidali i dekriminalizaci alkoholu pro cyklisty – tento návrh však nenašel podporu u většiny poslanců. A původní návrh, týkající se pouze vodáků, nezískal dostatečnou podporu poslanců pro přehlasování Senátu, tedy 101 hlasů. Návrh tak spadl pod stůl, ačkoliv v obou komorách parlamentu měl podporu většiny.