„Mým cílem je poskytnout stejnou ochranu všem typům rodin bez ohledu na pohlaví rodičů nebo to, zda žijí či nežijí v manželství. Není přece možné, aby dítě přišlo po příjezdu do Česka právně o své rodiče. Pokud jste rodičem v jedné zemi, musíte jím být ve všech zemích, tečka!“
─ Klára Kocmanová

Typicky se jedná o situace, kdy například česko-holandský stejnopohlavní pár žijící v Holandsku osvojí v této zemi dítě a po čase se rozhodne přemístit do České republiky. Osvojené dítě však po přechodu českých hranic právně ztrácí své rodiče, neboť osvojení stejnopohlavním párem Česká republika stále neuznává.

Evropská komise proto představila na konci loňského roku návrh nařízení, který by zajistil automatické uznávání rodičovství alespoň mezi členskými státy EU. „Současná situace jednoznačně omezuje volný pohyb v Evropské unii. Kdo by se chtěl přestěhovat do jiného státu, třeba do České republiky, když ví, že tady přestane být uznávaný jako rodič svého dítěte? Proto návrh Evropské komise podporuji a za Piráty uděláme maximum, aby byl schválen,” komentovala Kocmanová. Jak na semináři uvedla vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová, v Evropě se problematika tzv. přeshraničního rodičovství týká až dvou milionů dětí.

Na semináři opakovaně zaznělo, že je třeba otevřít i debatu nad úpravou českého zákona o mezinárodním právu soukromém. Nařízení Evropské komise by se totiž vztahovalo jen na uznávání rodičovství mezi státy EU, osvojení vzniklé v některém z ostatních států světa by stále v Česku uznat nešlo. „S Piráty budeme iniciovat i změnu tohoto zákona. Je třeba zrušit ustanovení, dle kterého je třeba automaticky zamítat všechny žádosti o uznání rodičovství, pokud osvojitelem v zahraničí byl pár stejného pohlaví či nesezdaný pár pohlaví opačného. Navrhujeme po vzoru okolních států umožnit soudům přezkoumávat konkrétní žádosti o uznání. Pokud by našly v konkrétním případě nějaká pochybení, pak by mohly samozřejmě žádost zamítnout. Stávající obecný zákaz uznání z důvodu sexuální orientace adoptivních rodičů je však jednoznačně v rozporu s nejlepším zájmem dítěte,” dodala Klára Kocmanová.

Povinnost uznávat již jednou vzniklé rodičovství ostatně vyplývá i z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, jak na semináři potvrdila soudkyně tohoto soudu Kateřina Šimáčková.

Video záznam ze semináře naleznete zde.