Brusel, 21. října 2019 - Pirátští europoslanci minulý týden v Londýně na pracovním výjezdním zasedání prosadili téma digitální transformace jako jedno ze šesti zásadních témat, kterými se v následujícím pětiletém období bude zabývat celá politická skupina Greens/EFA. Tento nenápadný úspěch bude mít velký dopad jak na fungování skupiny, tak na agendu celého Evropského parlamentu.

„Je to obrovský úspěch. Pro téma digitální transformace budou plánovány kampaně politické skupiny, na kterých bude pracovat tým expertů a cokoliv se tématu digitální transformace bude týkat, bude mít speciální zvýšenou pozornost. Tento krok nám reálně umožní naplnit sliby, které jsme před volbami dali našim voličům,“ uvedl místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Politická skupina Greens/EFA si v pracovním dokumentu jako svůj cíl stanovila, že do roku 2024 bude Evropa lídrem v digitální politice a na poli umělé inteligence.

„Pojďme ukončit masové sledování občanů, které poškozuje občanskou společnost. Na lidská práva a základní svobody se mnohdy ve jménu inovací a/nebo bezpečnosti zapomíná a jejich ochrana je zásadní hodnotou, kterou Piráti do politiky vnášejí,“ uvedl zástupce německých Pirátů, právník Patrick Breyer.

V dokumentu se uvádí, že Evropa musí být při podpoře inovací lídrem v globálním boji proti hromadnému dohledu - ať už ze strany států nebo korporací - a zneužívání nových technologií pro politické účely.

Aby bylo možné využít potenciál digitálních technologií, musí se aktivně formovat příslušné oblasti politiky. Demokracie a základní lidská práva jsou ohrožena zejména při práci s tzv. “big data”, neboli při analýze velkých databází obsahujících citlivé informace, sledování a automatické ukládání informací o osobách či přenášení odpovědnosti na zprostředkovatele sdílených služeb, které nevyhnutelně vede k automatickému posuzování obsahu ze strany umělé inteligence a robotických filtrů, tedy prakticky k cenzuře na internetu.

„Všechna tato témata se nyní stala prioritou nikoli čtyř pirátských europoslanců, ale 74 členů politické skupiny Greens/EFA,“ uzavírá Kolaja.