Brusel, 20. ledna 2021 – Celkem 30 pozměňovacích návrhů se tento týden podařilo v Evropském parlamentu prosadit pirátským europoslancům. Návrhy pomůžou členským státům s férovým žádáním o dotace do výzkumu nebo třeba na nové reformy. Vše bylo součástí tzv. Nástroje pro technickou kontrolu (TSI), jehož zpravodajem byl europoslanec Mikuláš Peksa.

„Potřebujete poradit, jak přeorientovat region závislý na uhlí novým směrem? Snažíte se o digitalizaci státní správy? Připravujete velkou systémovou reformu sociálních dávek? S tímhle TSI dokáže státům pomoci, protože takový úkol může snadno přesáhnout kapacitu jednotlivé země. Nástroj pro technickou podporu vám dá přístup k radám i finanční podpoře a umožní potřebné reformy reálně provést,“ vysvětluje Peksa.

„Odsouhlasením návrhu jsme zavedli širokou transparenci TSI a nutnost zveřejňování výsledků a zpracovaných v rámci TSI. A nejen to – veřejné by měly být i všechny studie, softwarové nástroje a další vedlejší produkty, jako třeba specializovaný výzkum. Nástroj se dle Parlamentu měl řídit zásadou ‚veřejné peníze, veřejné výsledky‘. U nástroje pro podporu reforem veřejné správy to vnímám jako naprostou nutnost: občané mají právo vědět, na základě jakých dat, ve spolupráci s kým a proč dojde v jejich státě ke změnám,“ dodává Peksa.

Tyto principy ale narazily na odpor členských států v Radě. Výsledkem je kompromis, ve kterém se mohou státy rozhodnout mnoho podkladů nezveřejnit a prohlásit je za citlivé. To Peksa považuje za velmi nešťastné z pohledu národních států. Transparence státního aparátu a zahrnování občanů do rozhodnutí totiž podle něj nejsou hrozby, ale cesta k efektivnější správě společných věcí.