Praha, 21. června 2019 – Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu zákona o zemědělství, která upravuje fungování Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Poslanec Pirátů Radek Holomčík, jeden ze skupiny poslanců, kteří novelu předložili, je autorem dvou opatření, která navrhl pro zásadní ztransparentnění činnosti fondu. Schválené automatické zveřejňování informací o vyplácení dotací v režimu open data umožní plný a volný přístup veřejnosti k informacím. Režim tzv. stálých hostů v dozorčí radě fondu, který by umožnil zástupcům opozice kontrolovat a dohlížet na hospodaření a dodržování pravidel, svými hlasy nepodpořili poslanci vlády za pomoci hlasů SPD a KSČM. Sněmovnou tak prošel pouze návrh na automatické zveřejňování informací o dotacích.

„Zákon stanovuje způsob a termíny, jak k automatickému zveřejňování bude docházet. Bude možné provádět automatizovanou kontrolu strojově čitelných dat s menším množstvím chyb. Kontrola činnosti SZIF prostřednictvím stálých hostů dozorčí rady nominovaných poslaneckými kluby měla zlepšit možnosti opozičních klubů dohlížet na činnost vlády, a tím i zvýšit důvěru veřejnosti v instituci, která přerozděluje miliardy korun ročně. Zástupci poslaneckých klubů by přitom za svou činnost nepobírali žádnou odměnu,“ upřesnil Holomčík a dodal: „I díky spolupráci s vedením SZIF se podařilo najít průchozí legislativní i technické řešení pro zveřejňování informací o platbách v režimu open data, tedy ve strojově čitelných formátech. Zvětšení důvěryhodnosti činnosti dozorčí rady fondu si bohužel vládní koalice, posílená o hlasy některých opozičních poslanců, nepřála.“

Předkládaná novela převádí administraci téměř všech dotací v zemědělství, s výjimkou programů týkajících se GMO, právě pod SZIF. Doposud SZIF administroval dotace z EU a Ministerstvo zemědělství národní dotace. Po změně bude fond hospodařit s více než 40 miliardami korun ročně.