Praha, 22. června 2018 – Po intenzivním tlaku Pirátů na vládu získal zákon o sociálním bydlení reálné obrysy. Piráti opakovaně upozorňovali na chybějící mezirezortní spolupráci a značnou nepřehlednost v celém procesu.

Základní ideové obrysy zákona včera představila na schůzi Výboru pro sociální politiku ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová po boku s ministryní práce a sociálních věcí a s představiteli Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva vnitra ČR.

„Těší mě, že jsem po dlouhé snaze konečně dostala jasné odpovědi na celou řadu mých otázek, a že vedle stavebních aspektů přibyl důraz na sociální práci a její podporu. Vítáme, že spolu dotčená ministerstva konečně začala více komunikovat. Úsilí, které jako poslankyně tématu bydlení věnuji, nese ovoce,” komentuje jednání Olga Richterová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku.

„Jsem velmi ráda, že předsedkyně výboru zařadila toto téma na program jednání, a že se problematice bydlení budeme opět věnovat na schůzi v září. A věřím, že osobní účast ministrů se stane dobrým zvykem i do budoucna.”

Pirátská poslankyně Olga Richterová interpelovala na 13. schůzi Poslanecké sněmovny PČR premiéra Andreje Babiše s dotazem na mezirezortní koordinaci při přípravě zákona o sociálním bydlení a upozornila na nedostatečnou komunikaci mezi zainteresovanými ministerstvy. Piráti aktivně připomínkovali navrhované parametry zákona na celé řadě jednání.

Na jednání výboru jasně zaznělo, že při zajištění financování ze strany státu musí mít obce povinnost postarat se o své občany, a také že klíčovým principem zákona musí být desegregace a podpora bydlení v běžných bytech. Na výboru bylo také řečeno, že bez rozsáhlé podpory sociální práce to nepůjde. Už letos proto vláda monitoruje poptávku po těchto činnostech prostřednictvím aktuálních výzev IROP.