„Jsem moc ráda, že jsem se na otevření centra PORT mohla podílet. Jde o velmi potřebnou iniciativu, která pomůže obětem sexuálního násilí řešit jejich situaci. Centrum bude poskytovat pomoc v tom, jak se vyrovnat s následky, které na člověku zanechá znásilnění a bude v něm také možnost sexuální násilí rovnou nahlásit a podstoupit zdravotní prohlídku a krizovou pomoc. Pro mnoho žen, které si těmito traumatizujícími zkušenostmi prošly, je velmi náročné vyřizovat všechny tyto věci zvlášť. Věřím, že otevření takového centra může krom samotné pomoci zlepšit i důvěru obětí v systém a v to, že se mají kam obrátit” řekla poslankyně Klára Kocmanová k otevření vůbec prvního centra v České republice, které se touto pomocí obětem komplexně zabývá.

„Snažím se především o systémové změny. Podařilo se nám prosadit nápravu definice znásilnění v trestním zákoníku, která prošla vládou a kterou se zanedlouho budeme zabývat v Poslanecké sněmovně. Stejně tak s ostatními Piráty bojujeme za přijetí Úmluvy o prevenci a potírání násilí. I z toho důvodu jsem vznik centra ráda podpořila – je to revoluce v přístupu služeb, které běžně stojí odděleně. Věřím, že centrum bude ke vzniku jemu podobných inspirovat nejen v dalších městech ČR, ale i v zahraničí. A zatímco se centrum a další neziskové organizace věnují tolik potřebnému řešení následků sexualizovaného násilí, je i na nás, na politicích, abychom ještě posílili jeho prevenci a přispívali ve veřejné debatě ke odstraňování mýtů o obětech násilí. Abychom tak přispěli tomu, že obětí bude výhledově méně,” dodala Kocmanová. Obětí znásilnění se totiž v současnosti v ČR stane každá desátá žena a každý třicátý muž. A sexuální násilí zasahuje do toho nejintimnějšího soukromí. Současně se stále ⅖ lidí v ČR domnívá, že za znásilnění si oběť může sama.

Centrum PORT nabídne obětem sexualizovaného násilí krizovou pomoc, možnost okamžitého ubytování, sociální a právní poradenství, individuální a skupinovou psychoterapii, speciální výslechovou místnost nebo sběr a uchování genetických vzorků a důkazů či lékařskou pomoc. Oběti najdou všechny tyto služby na jednom místě, budou poskytované vyškoleným personálem a reflektovat individuální potřeby každé klientky či klienta.