Aerolinky budou mít nově povinnost nahrazovat podíl fosilního kerosinu, který se nachází v konvenčním leteckém palivu, udržitelnými ekologickými alternativami (syntetická paliva, která mají anglickou zkratku SAF - sustainable aviation fuel). SAF při spalování vypouštějí do atmosféry méně skleníkových plynů. Letecké společnosti budou mít povinnost přidávat do konvečních paliv stále větší podíl SAF. Do roku 2025 by SAF měly tvořit  2 % paliv dodávaných na letiště v EU. Do roku 2050 se tento podíl postupně zvýší na 70 %. 

Letecký průmysl se na evropských emisích v dopravě podílí z více než 13 % a jeho emise stále rostou, je proto dobře, že se povedlo přijmout pravidla na jeho postupnou dekarbonizaci,” komentuje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. “Důležité ale je si uvědomit, že škodlivé pro životní prostředí nejsou pouze emise CO2, ale i jiné zplodiny, které v průběhu letu vzniknou, typicky aromáty, síra a naftaleny. Ty v této legislativě obsaženy nejsou, podařilo se nám zasadit toto téma na pořad dalších jednání, která budou v této oblasti na evropské úrovni probíhat.

Nová pravidla se budou vztahovat na všechny lety odlétající z letišť v EU. Ta budou muset zajistit, že jejich infrastruktura pro čerpání paliv bude dostupná a vhodná pro distribuci SAF. Provozovatelé letů budou také smět tankovat pouze v případě, že to bude nezbytné. Legislativa se tak chce vyvarovat praxe přetankovávání, kdy přebytečná paliva vedou při letu k vyšším emisím i úniku uhlíku.