Praha, 20. listopadu 2019 – Poslankyně Pirátů Olga Richterová na dopolední tiskové konferenci představila téma dnešního semináře s názvem Rodinné porodní pokoje v porodnici. Jak uvedla, účelem dnešního semináře je přiblížení péče v porodnicích doporučením Světové zdravotnické organizace a přáním žen. Semináře se účastní jak odborníci ze záchranné služby či z porodních oddělení nemocnic, tak zástupkyně Unie porodních asistentek, organizace Aperio a dalších.

„Ráda bych poděkovala všem organizátorům dnešní akce, která spojuje odborníky různých profesí od záchranářů a lékařů po porodní asistentky a příjemkyně péče. Posun českého porodnictví směrem k možnosti volby je jedním z cílů Pirátů. Jsme rádi, že díky spolupráci občanské společnosti s odborníky ke změnám dochází. Chceme, aby se lékaři mohli soustředit na komplikované porody a ženy měly naopak dostatek času a prostoru na porod v případech, kdy nejsou komplikace,“ uvedla Richterová.

„Je velice pozitivní signál i to, že seminář dostal oficiální záštitu Stálé komise pro rodinu, menšiny a rovné příležitosti, za což děkuji kolegyním a kolegům. Kromě toho Ministerstvo zdravotnictví přeložilo doporučení Světové zdravotnické organizace o péči o těhotné, v průběhu porodu a po něm. Budu se dále zajímat o to, jak bude tento pro zdravotníky velmi významný materiál, obsahující odkazy na studie a ověřenou dobrou praxi, dále distribuován. Zavádění dobré praxe v ČR po krůčcích probíhá už v řadě porodnic, dnes představené rodinné pokoje v porodnicích tento trend doufám urychlí,“ dodala Richterová.

To, že svobodná volba matek je zásadním pirátským tématem, potvrzuje i Lukáš Mareš, lékař a expert Pirátů pro oblast zdravotnictví: „Porodní domy, respektive proměna porodnic směrem ke kontinuální péči s jednou porodní asistentkou a k maximálnímu přiblížení domácímu prostředí, bude velkým tématem Pirátů pro nadcházející krajské volby. Kraje jsou totiž těmi, kdo mohou vedle pojišťoven podobu našeho porodnictví zásadně ovlivnit,“ zdůrazňuje Lukáš Mareš.

Seminář Rodinné porodní pokoje v porodnici bude probíhat až do odpoledních hodin a od zástupců lékařů, porodních asistentek i porodních organizací zazní příspěvky, které shrnují aktuální praxi porodnic v Praze na Bulovce, v Kroměříži, Jablonci nad Nisou a v Rakovníku. V závěru setkání proběhne panelová diskuse.