Praha, 4. října 2021 – Břemeno růstu cen energií se někteří dodavatelé pokoušejí přenést na své zákazníky právní kličkou. A to i na ty, kteří mají smlouvy na dobu určitou, a právem tak předpokládají, že mohou po dobu své smlouvy očekávat fixní cenu. Někteří dodavatelé ale i tyto kontrakty jednostranně mění a staví spotřebitele před rozhodnutí zvýšenou cenu akceptovat, anebo od smlouvy odstoupit. Piráti a Starostové tak vyzývají úřady k ochraně spotřebitelů. Koalice také letos prosadila ve Sněmovně návrh, který má nekalé praktiky omezit. Další návrhy na ochranu spotřebitelů chystá po volbách.

„Zákazník uzavřel smlouvu v domnění, že se jedná o zafixovanou cenu, což tak obchodníci i prezentovali. Ve smlouvě je ale klička, kdy dodavatel může změnit domluvenou cenu, kdy se mu zachce. Jedná se tedy o klamání spotřebitele a Energetický regulační úřad, který má dozor nad energetickým trhem na starosti, by měl konat,” uvedl poslanec za Piráty Martin Jiránek.

„Nám se již v tomto volební období podařilo výrazně ztížit prostor šmejdům při využívání nekalých praktik u prodeje energií. Prosadili jsme návrh, aby obce a města konečně mohly na svém území zakázat podomní prodej energií stejně jako tomu je dnes např. u prodeje hrnců nebo dalšího zboží. To by mělo do budoucna výrazně omezit podvodné kšeftování s energiemi. Je však ale zapotřebí pomoci také lidem, kteří již energošmejdům v minulosti naletěli, pro což dosud nebyla většinová politická vůle. A to chceme změnit v následujícím volebním období,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan, autor úspěšného návrhu na omezení praktik energošmejdů.

Pokud se spotřebitelů ERÚ nezastane, čekají je zvýšené náklady za energie v rozmezí od 5 do 50 tisíci korun ročně, podle velikosti domácnosti a rozsahu využívání energie. To jsou náklady, které mohou rodiny s nižšími příjmy těžce zasáhnout. Přitom tyto rodiny se zachovaly rozpočtově zodpovědně a v dobré víře si sjednaly dlouhodobý odběr energií za stálou cenu. Nebo si to alespoň myslely.

„Dodavatelé energií jsou v nezáviděníhodně pozici. Situace na trhu s energiemi je turbulentní a někteří se na ni nepřipravili dobře. Proto nyní nakupují energii často dráže, než za kolik ji svým klientům s fixní smlouvou prodávají. To je ale riziko jejich obchodního modelu. Není možné, aby při zjištění problému přenášeli své podnikatelské riziko právními kličkami na zákazníky. Pokud takové jednání umožníme, podporujeme tím právě tento nezodpovědný, nemorální a pravděpodobně nelegální způsob podnikání,” doplnil Jiránek.

Piráti a Starostové proto vyzývají dotyčné úřady, aby se postavily za právní stát a chránily české spotřebitele.