Praha, 3. května 2021 – Vláda má dnes projednat návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty. Podle Němců se na volně tekoucí řece není možné zavázat např. k pevným parametrům plavební hloubky, protože ty závisí na budoucím vývoji srážek a odtoku a na změnách koryta. Česká strana přitom tvrdošíjně trvá na parametrech vodních stupňů. Z takového postoje je zřejmé, že jediné, k čemu má dohoda sloužit, je protlačení nesmyslných staveb, které navíc poškodí přírodu labského kaňonu. Pokud zajištění splavnosti Labe zůstane jediným cílem dohody, bude silně ohroženo životní prostředí po celé délce Labe. Piráti jsou dlouhodobě proti pokračování přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe a tato dohoda naopak otevírá dveře dalšímu mrhání financí a nevratnému poškozování přírody.

Po prostudování návrhu dohody a předkládací zprávy jsem přesvědčená o tom, že jediným jejím účelem je zneužít Německo a uměle si vytvořit páku na budoucí prosazení realizace megalomanských plavebních stupňů na Labi, která je v rozporu s českou i evropskou legislativou. Česká republika se chystá dobrovolně upsat k udržování plavební hloubky, která je už teď nesmyslná a vůbec nebere v potaz předpokládaný vývoj klimatické změny, kdy podmínky pro plavbu budou bezesporu ještě horší. Navzdory tvrzení Ministerstva dopravy, bude mít naplňování dohody vliv na výdaje státního rozpočtu. Jen investiční náklady na realizaci stupňů se podle současných odhadů počítají na miliardy. Resort dopravy také opakovaně odmítá zapracovat podmínky na ochranu cenné přírody od Ministerstva životního prostředí. A to i přesto, že na německé straně je berou jako samozřejmost a návrh jejich části dohody je obsahují.

S návrhem dohody ostře nesouhlasí ani Konference ministrů a senátorů pro životní prostředí všech sedmi dotčených spolkových zemí, kterými Labe protéká, a dopisem z konce dubna požadují po spolkové vládě její přepracování tak, aby neohrožovala zájmy ochrany přírody. Doufám, že zástupci České republiky budou stejně rozumní.