Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, sešli jsme se tu dnes, protože chce opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vlády. Na to má plné právo a já toto právo respektuji a vždy respektovat budu. Stejně jako nárok opozice ptát se vlády na její postupy, plány či předkládat alternativně vlastní návrhy a ty vládní oponovat. Tak, aby se společně našla ta skutečně nejlepší řešení pro naše občany a zemi. To je legitimní součást demokratického systému a já jsem za to rád.

Mám ale vážné pochybnosti o tom, že jsou to zrovna zájmy lidí, které opozice touto schůzí sleduje. Za prvé vzhledem k neuvěřitelným obstrukcím, které předváděla celý uplynulý půlrok. A kterými blokovala možnost projednání potřebných zákonů pro zlepšení situace v České republice. A i vzhledem k tomu, že již dopředu avizovala, že by ráda schůzi táhla několik dnů, ač v praxi na argumentaci i hlasování stačí jeden den.

Působí to tedy spíše dojmem, že opozice i přes sliby znovu upřednostnila svou touhu po mediálních exhibicích před reálnou prací pro občany.

Přál bych si, abych to bylo jinak.

Aby byla opozice konstruktivní a myslela vážně zájem o spolupráci na řešení krize. Aby pro ni byli lidé na první místě. Aby alespoň v tuto těžkou dobu zapomněla na politikaření a že se blíží komunální a senátní volby. Abychom místo obstrukčních šarád za peníze daňových poplatníků využívali čas lépe - na dotažení dalších opatření na pomoc lidem a firmám.

Bohužel tomu tak není. Opozice se místo toho rozhodla jít cestou nezodpovědnosti a několikadenního prázdného řečnění, na což má samozřejmě právo. Panu Babišovi se ostatně blíží termín soudu kvůli dotačnímu podvodu. Do toho Francie vyšetřuje jeho možné daňové úniky a praní špinavých peněz. Takže je zřejmé, že to potřebuje za každou cenu něčím mediálně překrýt.

Stejně jako nedávnou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, která zhodnotila vládu ANO za rok 2021. Výsledek se dá shrnout ve třech bodech: rekordní schodek státního rozpočtu, nejrychleji se zadlužující země v EU s jedním z nejnižších ekonomických růstů. Viděl jsem titulek článku, který k tomu zněl: Andrej Babiš poslal rozpočet do pekel. Což vystihuje realitu zcela přesně.

V tomto stavu jsme jako nová vláda zemi zdědili a v těchto podmínkách řešíme obří krizi vyvolanou převážně Putinovou agresí na Ukrajině. Nestěžuji si, dokážeme se s tím poprat, jen konstatuji.

Jako Piráti jsme byli připraveni podílet se na vládnutí a nést svoji odpovědnost vůči voličům. Proto se účastníme koaličního projektu, ve kterém spravujeme zemi v nelehké situaci a zároveň pracujeme na realizaci vládního programu, který odpovídá naše programové priority.

Jak jsem již veřejně uvedl, být panem poslancem Babišem, stojím někde ve studu v rohu a mlčím. Nebo jdu svoje chyby odčinit prací. Samozřejmě oba máme velmi odlišný přístup k morálce i svědomí, tedy neočekávám, že by něco takového udělal. Čehož je i dnešek ostatně důkazem.

Já s opozicí souhlasím v tom, že je situace vážná, na což jsme upozorňovali už od jara. Máme tu energetickou i bezpečnostní krizi, válku na Ukrajině. Položme si ale otázku, zda je ale několikadenní schůze k nedůvěře vlády zrovna tím receptem, který zmíněnou krizi umírní.

Nemluvě o tom, že jsme v čele evropského předsednictví, kdy ANO slibovalo, že k pokusu o shození vlády nepřistoupí. Jak se ukázalo, jde o další z nekonečné řady slibů, které nedodrželi. S tím ale nejspíš stejně ani nikdo nepočítal. Tedy přejděme raději k důležitějšímu tématu, než jakým je hnutí ANO. K tomu, co se dnes děje.

Nerad nadužívám výrazy jako bezprecedentní krize. V tomto případě tomu ale tak bohužel je. Jde o krizi celoevropského rozsahu, která je ohrožením pro naše domácnosti, firmy, města a obce, bezpečnost a v konečném důsledku také pro soudržnost společnosti.

Krizi, která nás má potenciál spíše jeden druhému vzdálit než sblížit. Demokracii spíše oslabit než posílit. A vychýlit způsob našeho života a svět kolem nás způsobem, jakým jsme si to nikdy nepřáli. Tak k tomu musíme přistupovat a tomu musíme zabránit.

Vláda proto udělala řadu kroků pro zlepšení či stabilizaci situace a pomoc lidem. Řada dalších se připravuje. Naši pirátští ministři, pirátští poslanci a senátoři, pirátští experti, my všichni se na tomto úsilí koaliční vlády podílíme a spolupracujeme s našimi partnery - o tom dále hovořili či ještě budou hovořit podrobně moji kolegové. Já nyní shrnu, čemu jsme se věnovali a věnujeme na ministerstvu pro místní rozvoj a v oblasti digitalizace, kterou mám v gesci.

DIGITALIZACE – TÉMA NÁS VŠECH

Na úvod je třeba říci, že v oblasti digitalizaci byly v posledních deseti letech vybudovány důležité pilíře, na kterých je možné stavět. Jsou to Základní registry, CzechPOINTy a informační systém datových schránek. Tato vláda nicméně přebrala oblast IT, digitalizace a eGovernmentu ve značně roztříštěném a nesystematickém stavu. Řada už připravených strategií se buď nerealizovala, anebo jsou ve stavu, který je nutné brát jako nutné zlo.

Naším úkolem bylo v první řadě zmapovat skutečný stav a vybrat klíčové oblasti s nejvýznamnějším dopadem. Věnujeme se třem hlavním oblastem: službám veřejné správy určeným přímo občanům, nástrojům podporujícím transparentní stát, a oblasti eGovernmentu.

Tím, ke komu úsilí o digitalizaci směřujeme především, je občan. Cílem je usnadnit komunikaci mezi občanem a státem, odstranit zbytečné a neefektivní mezikroky a skrze funkční a přehledné nástroje zvýšit důvěru občanů v to, že stát je mu nápomocný. K tomu bude sloužit aplikace, jejíž řešení je už nyní připravené, zbývá zajistit zdroje financování. Mezi praktické nástroje bude patřit možnost nosit občanský průkaz nebo řidičský průkaz v elektronické podobě v tzv. digitální peněžence. Prioritou je plná digitalizace nejpoužívanějších služeb napříč resorty a dotažení sdíleného datového fondu, který jednotlivým institucím veřejné správy konečně umožní efektivně sdílet data mezi sebou. V neposlední řadě se věnujeme urychlení digitalizace služeb, po kterých veřejnost nejvíc volá, jako je například digitalizace stavebního řízení.

Transparentní stát stojí na průhledném a veřejně přístupném jednání ze strany státu. Základním nástrojem jsou otevřená data. Stát musí být transparentní v rozhodování, transparentní v procesech, transparentní v datech. Byla schválena „opendatová“ novela 106ky, podle které budou napříště open data ve veřejné správě standardem. My nyní vytipujeme hodnotné datové sady a budeme pracovat na jejich otevření. Součástí dobré správy jsou transparentní výdaje a zavedení metrik. Musíme vědět, za co a jak utrácíme.

Třetím pilířem digitálních priorit je eGovernment. Chceme sjednotit a zpřehlednit všechny státní portály, aby se na nich občan i úředník orientoval, propojit je mezi sebou skrze sdílená data a efektivně je využíval. I zde je důležitou podmínkou nastavení metrik, zajištění stability provozu a rozvoj už existujících systémů a registrů.

DIGITALIZACE A OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

Mít nástroje, které dokončení digitalizace umožní, je jedna věc, jejich využití pak druhá. Podle evropského Indexu digitální ekonomiky a společnosti v digitalizaci významně zaostáváme. Základní digitální dovednosti mají sice dvě třetiny českých občanů, ale chybí nám odborníci a v segmentu ICT se citelně nedostává odbornic-žen. České školy trpí nedostatkem učitelů s příslušnou kvalifikací v oblasti digitálních dovedností. Vzdělávací systém se nepřizpůsobuje dostatečně rychle, chybí učební materiály a školy nemají přístup k odpovídající digitální infrastruktuře.

Podporu vzdělávání jsme rozdělili do tří oblastí, kde jsou stanovené jednotlivé cíle. Ve všech už jsme začali pracovat. Ve spolupráci s MŠMT budeme klást důraz na rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení a modernizaci vzdělávacího obsahu. Abychom předešli digitálnímu vyloučení nízkopříjmových rodin, chceme vyjednat výhodné tarify a zajistit online přístup i pro ně.

Abychom mohli tyto strategie hladce aplikovat, potřebujeme úředníky s detailní znalostí dané agendy a zároveň schopné transformačně nad ní uvažovat. Vzdělávání úředníků státní správy budeme vést systematicky a adresně, s každou novou oblastí a rozvojem služeb souběžně připravíme komunikaci a školení. Využijeme zahraniční programy i zkušenosti z nestátního sektoru.

Třetím krokem pak musí být zvýšení povědomí občanů o digitálních službách státu. Musíme dát veřejnosti vědět, že je může využívat a že jim v důsledku usnadní život. Budeme propagovat stávající nástroje a ty nově realizované, pro eGov vytvoříme výukové a vzdělávací platformy. Budeme aktivně podporovat vzdělávání veřejnosti v IT dovednostech.

TRANSFORMACE DIGITALIZACE

Uvedené priority a projekty jsou jen jednou částí práce v oblasti digitalizace, kterou jsem rozběhl s malým aparátem – mým kabinetem na ÚV ČR a mými poradci. To důležité, co se musí stát a čemu se intenzivně věnuji, je změna celého systému a vytvoření podmínek a prostředí pro efektivní, jednotnou koordinaci a řízení digitalizace.

Úkol minulé vlády z r. 2018 zněl: „Zkoncentrovat IT agendu včetně definování základních standardů platných pro státní správu, centrálního řízení nákladů a architektury a dodávky projektů“. Zůstal nesplněný, my jej nyní realizujeme. V sedmi základních pracovních výborech, do kterých jsou zapojené týmy lidí z Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Národní agentury pro komunikační a informační technologie, intenzivně pracuje na 80 lidí, aby projekt digitální transformace odlepili od země.

Už dnes leží v poslanecké sněmovně „balíček“ legislativních úprav zákonů ke změně kompetencí a ke vzniku Digitální a informační agentury (DIA), která v souladu s Programovým prohlášením vlády bude silnou centrální autoritou s potřebnými pravomocemi, bude mít silný mandát vůči všem organizačním jednotkám veřejné správy včetně jejich zřizovaných a příspěvkových organizací, a v neposlední řadě bude vybavená dostatečnou metodickou, rozpočtovou, legislativní i kontrolní pravomocí, aby byla schopná napříč veřejnou správou prosazovat efektivní, bezpečnou a dlouhodobě udržitelnou digitalizaci.

Vznik nadresortní agentury zaručuje, že bude řízena na základě dat a její stabilita bude garantována bez závislosti na politickém cyklu. Realizace projektu Transformace koordinace a řízení digitalizace je naplánovaná do etap. K 1. lednu 2023 vznikne Digitální informační agentura, k 1. dubnu do ní převedeme pracovníky a agendy a zahájíme její činnost. K 1. září do ní převedeme agendy a systémy pro utajované informace a naposledy k 1. lednu 2024 převedeme Registr obyvatel, Základní registr osob a Registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCE A SPOLUPRÁCE V EVROPĚ

Projednáním a schválením předložených návrhů v Parlamentu ČR dojde k výraznému posunu nejen digitalizace, ale i meziresortní spolupráce a sdílení znalostí i postavení ČR na mezinárodním poli. Už nyní navazujeme cenné vztahy s odbornými týmy napříč Evropou a čerpáme cenné mezinárodní zkušenosti. V rámci České republiky oslovujeme významné odborníky a osobnosti, sestavily jsme poradní Český digitální tým. Podpora ze strany soukromého sektoru je pro nás důležitá.

Že jsme vykročili správným směrem, dokládá i pozitivně hodnocené vedení českého předsednictví v oblasti digitální agendy ze strany evropských partnerů a institucí EU. V červenci jsme dojednali dohodu s Evropským parlamentem na podobě digitální transformace EU do roku 2030, tzv. digitální dekádu, a úspěšně koordinujeme debatu mezi 27 členskými státy pro pravidla umělé inteligence či zavedení a rozšíření elektronické identity napříč EU. Nejen v návaznosti na dění Ukrajině a proměnu bezpečnostního prostředí v kontextu ruské invaze také posilujeme význam kybernetické bezpečnosti a spolupráci, jak v rámci EU, tak NATO.

STAVEBNÍ ZÁKON

Stavební zákon, který schválila bývalá vláda, by ohrozil ochranu veřejných zájmů a na dva roky paralyzoval stavební řízení, vytrhnul by stavební řízení z měst a obcí. Bylo nutné ho novelizovat. Stejně tak byl nezbytný odklad jeho účinnosti, aby nenastal chaos a všichni se nepřipravovali na vznik předraženého superúřadu a státní soustavy stavebních úřadů, které nevzniknou.

Naše věcná novela zohledňuje dostupnost stavebních úřadů v regionech, kde jsme ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a na opakovaných jednáních se zástupci samospráv, hledali vyvážený model, který zachová širokou síť pracovišť stavební správy, ale zároveň povede ke zvýšení efektivity stavebního řízení. Zároveň jsme oproti původnímu zákonu z dílny minulé vlády mnohem více dbali na zachování práv veřejnosti, ochranu životního prostředí a památek, což minulá vláda téměř nebrala v potaz. Stále platí původní plán, že si stavebník jen podá žádost a stavební úřad si veškeré záležitosti obstará sám, což zásadně ovlivní i digitalizace. Princip “Jeden úřad, jedno razítko, jedno řízení” zůstane zachován, podobně jako Specializovaný stavební úřad. Okolo struktury stavební správy probíhají a v dalším legislativním procesu budou probíhat, diskuse.

Náš úkol připravit novelu stavebního zákona, který vyplývá z programového prohlášení vlády, jsme splnili. Zákon byl na konci června finalizován a v minulých dnech byl projednáván v Legislativní radou vlády.

DIGITALIZACE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Naprosto klíčový projekt pro budoucnost naší země je digitalizace stavebního řízení a územního plánování, ale když jsem přišel na ministerstvo, projekt nebyl řádně připraven a personálně zabezpečen. Pro ilustraci v celém oddělení byl jen jeden zaměstnanec. Divím se paní exministryni Dostálové, že mě nyní interpelovala na toto téma a vyjadřovala obavy o to, zda se to zvládne. Kdo jiný by měl vědět, v jakém stavu mi celý projekt zanechala? A kdo jiný by měl vědět, že na projektu se podílel například pan Šteffel z kauzy Dozimetr? Projekt neměl dostatečně vyřešené propojení se spisovou službou, a zvláště pak nebyla vyřešena spisová odluka 300 Km spisů! Proto jsme museli přistoupit k revizi. Finišujeme upravený projekt, který bude levnější a zajistí stejné služby. Zároveň neuvede obce do problematické situace.

ÚSPĚŠNĚ ČERPÁME EVROPSKÉ FONDY

Česká republika se 18 let od vstupu do Evropské unie stala premiantem v oblasti využívání EU fondů. Z programovacího období 2014-2020 již dostala proplaceno z EU rozpočtu více jak 540 miliard korun, což ji aktuálně řadí na historicky nejlepší čtvrté místo z celé EU.

V přípravě a nyní již i v implementaci nových programů v novém programovém období je na tom Česká republika podobně. Tento měsíc bude schválen poslední operační program (Spravedlivá transformace), ostatní programy v letošním roce již vyhlásily nebo vyhlásí téměř 200 výzev za 240 miliard korun, což je více jak 40 % alokace na celé programové období 2021-2027.

Obdobně intenzivně se ovšem pracuje i na zásadních změnách všech národních dotačních titulů, které si již delší dobu zaslouží pozornost. Letos jsme provedli leckdy opomíjenou poctivou evaluaci těchto tradičních programů. Ve svěřených oblastech jako je regionální politika, cestovní ruch, ale především v oblasti podpory bydlení, lze od příštího roku očekávat zásadní změny k lepšímu.

KONEC AUDITU A STŘETU ZÁJMŮ

V červenci došlo ze strany Evropské komise k rozhodnutí, že auditní řízení ke střetu zájmů, který se týkal bývalého premiéra Andreje Babiše, uzavřela. Tento krok ukončil více než tři roky trvající řízení, během kterého česká strana tvrdohlavě odmítala přijmout některé závěry Evropské komise. Skončila tak mezinárodní ostuda, za kterou se chytali lidé v Česku, ale i zahraničí za hlavu. Nyní již česká strana díky krokům nové vlády konečně dodržuje předpisy ke střetu zájmů, zavedla všechna doporučení a ze závěrečného dopisu je zřejmé, že Evropská komise tento posun k férovému a čistému dotačnímu prostředí oceňuje.

Sečteno a podtrženo - Česká republika nikdy nebyla tak úspěšná v čerpání EU fondů jako dnes, a zároveň jsme už díky našim krokům považováni za důvěryhodné partnery. Dotace na toustové linky pro pana Babiše se zkrátka nebudou opakovat!

ŘEŠÍME KRIZOVÉ SITUACE

Ministerstvo pro místní rozvoj se musí naučit pracovat rychle a operativně reagovat ve svěřených oblastech na nenadále situace. Jsme ve finále velké pomoci v rámci řešení následků loňského tornáda. Sám jsem spolu s panem premiérem na jižní Moravu zavítal a mohli jsme ještě reagovat na požadavky místních a zajistit pomoc. Tento měsíc napravíme chybu minulé vlády, které nebyla schopna zajistit finanční zdroje ve výši 500 milionů korun na řešení následků loňských povodní v tvz. programu Živel. Aktuálně jako jedno z nejaktivnějších ministerstev se zapojujeme konkrétní pomoci v řádech mnoha desítek milionů pro řešení následků požáru v Národním parku České Švýcarsko.

Na jaře letošního roku jsem během několika týdnů připravili speciální dotační program Ukrajina na rozšiřování veřejných ubytovacích kapacit, které primárně řeší situaci související s válkou na Ukrajině. Podpořené byty budou samozřejmě k dispozici i širokému spektru občanů České republiky. I z těchto důvodů jsme možnost získat podporu na tyto tolik potřebné aktivity tento měsíc prodloužili.

PODPORUJEME ROZVOJ REGIONŮ

Rozvoj regionů je věc, ve které Česká republika dlouhodobě selhává. I přes všechny prostředky, které jsme v uplynulých desetiletích investovali, se rozdíly mezi regiony stále zvětšují. Je třeba přijít s novým přístupem. Čekají nás nyní miliardy z nových evropských zdrojů (Národní plán obnovy, Spravedlivá transformace), které můžeme do regionů nasměrovat. Pokud to ale budeme dělat nahodile jako doposud, nemůžeme se divit, že neplníme hlavní cíl kohezní politiky - aby se vyrovnaly rozdíly mezi regiony. Já se snažím do regionů jezdit co nejintenzivněji a navštěvuji i lokality, kam politici tak často nejezdí. Zároveň chci ale ukazovat i pozitivní příklady - od vesnice v Moravskoslezském kraji, kde udělali zajímavý projekt na vytápění obecních prostor, po transformaci uhelné krajiny na Sokolovsku. Rozvoj regionů je koncepční práce. Změny, které zavádím, budou mít pozitivní efekt možná až za nějaký čas - ale já nedělám politiku pro lajky na Facebooku jako minulý pan premiér. Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsme vytvořili analytické pracoviště, které se bude soustředit na strategickou a koncepční práci. Je to Odbor strategií a analýz. Pan Babiš se nám smál, když jsme pro něj hledali ředitele a šířili inzerát všemi cestami, včetně Facebooku. Jednak zjevně netuší, že výběrové řízení ukládá zákon. Jednak nepochopil, že my skutečně děláme otevřená výběrová řízení, kde dáváme šanci těm nejlepším. Nevytváříme trafiky pro předem vybrané lidi. Doporučoval nám, ať angažujeme Kláru Dostálovou. Mohla se samozřejmě přihlásit. Ale když jsem viděl, kolik kostlivců na MMR zůstalo, včetně pana Šteffla z kauzy Dozimetr, nejsem si úplně jistý, že by byla nejlepší kandidátkou. Odbor strategií a analýz svou činností přispěje k tomu, že rozvoj regionů bude v budoucnu řízen koncepčně, že bude založen na důkladné práci s daty, že finanční prostředky budou směřovány tam, kde skutečně pomohou, že vše bude důkladně zpětně vyhodnocováno. Místo posměšků měl Andrej Babiš takové pracoviště dávno sám vytvořit. Je to důležité právě i teď, v energetické krizi, kdy by případný kolaps nějakého sektoru podnikání mohl s sebou stáhnout celý region. Právě méně ekonomicky výkonné regiony, ať už jde o strukturálně postižené nebo o takzvaná hospodářsky a sociálně ohrožená území, jsou ty, které jsou nejvíc ohroženy. Naše vláda nedopustí, aby současná krize regiony ještě více oslabila.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE PRAVIDEL

Chyby minulé vlády napravujeme i v oblasti veřejných zakázek. V září půjde do prvního čtení novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která tento zákon dává do souladu s evropskými směrnicemi. Hned v několika ohledech napravuje implementační dluh minulé vlády.

Zpracovali jsme metodiku pro zadavatele veřejných zakázek, aby věděli, jak uplatňovat mezinárodní sankce. V oblasti sankcí jsme připravili vlastní novelu k zakázkovému zákonu a spolupracujeme na prosazení Magnitského zákona. Věnujeme se podpoře centrálního nakupování, reformě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, elektronizaci veřejných zakázek a intenzivně řešíme i další metodickou podporu zadavatelům zakázek.

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

Cestovní ruch prožívá složité období, a proto intenzivně pracujeme na celým sektorem dlouhé roky očekávaném Zákonu o podpoře cestovního ruchu. Zpracovává se RIA a návrh věcného záměru zákona. Chceme po vzoru v cestovním ruchu úspěšných zemí, jako jsou Rakousko, Itálie nebo Chorvatsko, převzít účinný systém financování a managementu, který v daných zemích pomáhá nejen zefektivnit fungování cestovního ruchu, ale i lepšímu rozvoji regionů a kvalitě života obyvatel žijících v těchto regionech. Také v sektoru cestovního ruchu digitalizujeme. Chceme usnadnit, a hlavně zrychlit přenos dat mezi státními organizacemi, obcemi a podnikateli v systému eTurista. Místo složité, zdlouhavé a často ještě předpotopně papírové komunikaci se třemi organizacemi (cizinecká policie, statistický úřad a příslušná obec), zadá podnikatel základní informace o ubytovaném na jedno místo, ze kterého se to již daným organizacím rozešle automaticky.

Pracujeme také na zlepšení situace v oblasti sdíleného ubytování, tzv. Airbnb. Ze stavu, kdy tyto služby začínaly, se sdílené ubytování vyvinulo do podnikání v ubytovacích službách. Na to potřebujeme reagovat, a to jak z pohledu srovnávání podmínek pro podnikání, tak i z pohledu daňových povinností. Stejně tak je třeba řešit práva rezidentů třeba při rušení nočního klidu, a tedy mít vůbec možnost pronajímatele identifikovat a kontaktovat.

ŘEŠENÍ KRIZE BYDLENÍ

Tento přehled uzavřu klíčovou prioritou, což je bydlení. Jeho nedostupnost pro stále širší, a tudíž i bohatší část naší společnosti je problémem, na který naražíme každý den. Nedostatek obecních a městských bytů, nestabilní prostředí pro mladé rodiny, zvyšující se ceny nájmů, to vše začíná z pořízení vlastního bydlení pomalu dělat luxus jen pro ty nejbohatší. A to nejen v Praze či Brně, ale čím dál častěji i v menších městech. Nejen bývalá vláda, ale i nekoncepční kroky předcházejících kabinetů nás postupnými kroky přivedly do situace, kterou lze nazvat krizí bydlení. Je to celý komplex problémů: zvyšující se ceny, zvyšující se úrokové sazby, ceny stavebních materiálů, útlum na realitním trhu. Vše navíc eskalováno válkou na Ukrajině a potřebou ubytovacích kapacit pro uprchlíky.

Na Ministerstvu pro místní rozvoj na tomto komplexním problému pracujeme každý den, a to v několika úrovních. Od zmíněného stavebního zákona, přes zákon o podpoře v bydlení až po komplexní řešení krize bydlení pomocí zcela nových programů, finančních nástrojů, jejichž primárním cílem je investovat takové množství peněz, které významně rozpohybuje výstavbu nových bytů na obecní a městské úrovni.

Přípravě zákona o podpoře v bydlení jsme se intenzivně věnovali v opozici a nyní konečně dochází k jeho realizaci. Prvním krokem bylo personální posílení o skutečné experty, kteří této problematice rozumí. Zřídili jsme v rámci zmíněného odboru strategií a analýz oddělení koncepce dostupného bydlení. Nastavili jsme plně funkční spolupráci s resorty, primárně s Ministerstvem práce a sociálních věcí, na pracovní i ministerské úrovni. Rád bych zde poděkoval kolegovi Jurečkovi za konstruktivní přístup a spolupráci. V první polovině roku 2022 byly vytvořeny a projednány základní teze návrhu zákona na meziresortní pracovní skupině. Nyní se pracuje na RIA. Její dokončení očekáváme začátkem příštího roku. Ve druhé polovině roku 2023 předpokládáme předložení návrhu zákona do vlády. Cílem je pomoci až několika stům tisíců lidí, kteří se už nachází v situaci nedůstojného bydlení či jsou tímto rizikem výrazně ohroženi. Tato situace má multiplikační efekty - horší přístup ke vzdělávání, práci apod. Těmito kroky opět plníme naše závazky z programového prohlášení vlády.

Co se týká Komplexního řešení pomocí nových programů a finančních nástrojů, jsou věci, které můžeme jako MMR, tedy gestor bydlení, udělat sami. V první polovině roku 2022 proběhla revize stávajících národních dotačních titulů v oblasti bydlení Státního fondu podpory investic (SFPI). Spuštění nového úvěrově-dotačního nástroje pro výstavbu dostupného nájemního bydlení očekáváme během první poloviny příštího roku. V současné době je rovněž připravován nový program na regeneraci brownfieldů, a to v návaznosti na program z Národního plánu obnovy. Ten řeší jiné oblasti, ale vzájemně se doplňují. Oba výše uvedené cíle jsou podmíněny schválením finančních prostředků ze státního rozpočtu. Pro rok 2023 je požadavek 2,1 miliard korun na dostupné bydlení a 1,2 miliardy korun na brownfieldy.

Dále byl připraven návrh nové komponenty Národního plánu obnovy pro oblast bydlení s cílem posílit investice do různých forem dostupného bydlení. I zde je předpoklad možnosti financování v řádu několika miliard korun. Pevně věřím, že se na něm shodneme na úrovni vlády. Programy budou konečně vstřícnější a přínosnější. Budou rovněž obsahovat i odvážné a do budoucna nutné inovativní finanční modely (kombinace půjček, dotací a záruk) a v oblastech bydlení i sdružování veřejného a soukromého financování. Jsou to postupné skládačky, které umožní obcím a městům začít stavět nové byty pro široké spektrum občanů. Bavíme se zde o potřebě investovat mnoho desítek miliard korun. Těmito kroky budeme schopni zajistit dostupnější bydlení pro širší část populace.

Jsou oblasti, kde je potřebná spolupráce s dalšími resorty, primárně Ministerstvem financí, ale také se soukromým sektorem. Rozpočtová situace České republiky je kritická, proto naše ministerstvo s klíčovými partnery intenzivně hledá jiné finanční zdroje. Podařilo se nám předběžně vyjednat posílení finančních prostředků v národních dotačních titulech na letošní rok ze státního rozpočtu. Jednáme intenzivně i se soukromým sektorem (bankovní či pojišťovací). Jejich spoluúčast by rovněž pomohla řešení. Pevně věřím, že v této věci v řádu týdnů pokročíme a představíme konkrétní nástroje, které pomohou realizaci řešení krize bydlení. Jedná se o komplexní problém, který vyžaduje komplexní řešení. Nikdo nedokáže lusknutím prstu vyřešit nedostatek bytů, ale je potřeba koncepční, koordinovaná práce na mnoha frontách, aby se v následujících letech situace zlepšila. A takovou práci my odvádíme. I toto bude v popisu práce Odboru strategií a analýz.

Na závěr shrnu to nejdůležitější, na čem spolu s týmem pracuji: Na dostupnějším bydlení pro občany, usnadnění a zrychlení stavebního řízení, zlepšení kvality života v regionech i na férovějším a průhlednějším systému veřejných zakázek.

Jako první v historii naší země také budujeme základy nutné pro plné rozjetí digitalizace, která lidem ušetří peníze, čas i nervy. Pokud bych to přirovnal ke stavbě domu, předchozí vlády totiž nakupovaly karafiáty do oken, ale bez toho, aby měly vůbec postavené základy baráku. Proto to dnes vypadá, jak vypadá. A nejen u digitalizace.

Všechny zmíněné oblasti - a i mnoho dalších - byly dlouhá léta opomíjené a my teď musíme tento obří dluh dohánět. Nevymýšlíme přitom kolo, ale inspirujeme se nejlepšími příklady ze zahraničí a nasloucháme expertům. Jsem rád, že měníme věci konečně k lepšímu.

Přál bych si ale, aby se to dělo už za bývalé vlády, které jsme i mnoho návrhů za Piráty předkládali. Ať už se to týká systémových zlepšení pro rodiny, samoživitele, seniory, dostupnosti bydlení, řešení dluhových pastí. Či přeorientování ekonomiky na moderní trendy, které by vedlo jak k lepším výsledkům firem, tak vyšším platům a konkurenceschopnosti. Některá zlepšení se nám povedlo prosadit, řadu ale bývalá vláda smetla.

Kdyby dnes naše opatření platila praxi, mohla být situace v naší zemi o něco méně kritická a byli bychom na ni mnohém lépe připraveni.